Hoop | GELOOF | LIEFDE

'Spreek Heer, ik luister'

(1 Samuel 3: 9)

Luisteren naar Gods stem

vruchten van de geest

liefde | blijdschap | vrede | geduld | vriendelijkheid | goedheid | geloof | hulpvaardigheid | zelfbeheersing

(Galaten 5: 22)


gaven van de geest

God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons.

Iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de Ɣndere mensen mee te dienen.

Wijsheid | Weten | Geloof | Genezen | Wonderen | Profeteren | Geesten herkennen | Talen spreken | Talen uitleggen

OM MENSEN TE DIENEN

(1 Korinthiƫrs 12: 4-11)

in de wolken

Altijd verbonden met de Eeuwige. Iedere dag en overal. Wat een rijkdom! Dat is pas genieten...

'Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest?
Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?
Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.
Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.
Als ik zou meevliegen met de opkomende zon,
of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan
– ook daar zou U mij leiden.
Ook daar zou uw hand mij vasthouden.
Als ik me in het donker zou willen verbergen,
dan ziet U mij nog, als op klaarlichte dag.
Het donker kan mij niet voor U verbergen.
Voor U is de nacht zo licht als de dag.'
(Psalm 139: 7-12)

jeroen kanis