Duiven van de Bovenkerk

Deze witte duif kwam tevoorschijn toen ik wat melk op het aanrecht morste. De duif is hét christelijke symbool van de Heilige Geest. De werking van de Geest van God is ondoorgrondelijk en stelt de mens in contact met de Ontwerper van het universum. Hij kent geen grenzen en werkt in iedere gelovige op een andere wijze. Verder een duif in het afgebladderd stucwerk van de Bovenkerk, een duif in het doopvont en de verzwakte jonge duif Koert, die ik bijna een jaar geleden vond op de parkeerplaats van de Bovenkerk. Na een goede verzorging bij het Vogel- en Egelasiel mocht hij weer van zijn vrijheid genieten. Een mooie overeenkomst met de oproep van de Bovenkerk voor donaties om de herstelwerkzaamheden mogelijk te maken, zodat velen de komende jaren weer kunnen genieten van het monumentale gebouw.

God heeft Zijn Geest uitgestort op Zijn kinderen om in hen te wonen en een levende relatie met hen aan te gaan. Zo zijn zij geroepen om het Licht te schijnen in deze wereld en alle volken te vertellen over het reddingsplan van Zijn Zoon. Zelf werd Jezus bekleed met de Heilige Geest toen die na Zijn doop als een duif op hen neerdaalde.

Door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing (Galaten 5: 22). Deze vaardigheden vragen om dagelijkse discipline en zelfbeheersing, maar bovenal een levende relatie met de Gever van de Heilige Geest.

De Geest geeft iedere gelovige bovendien bijzondere gaven:
"Aan de één geeft Hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde Geest de gave om dingen te weten. Aan weer iemand anders geeft diezelfde Geest de gave van bijzonder geloof. En aan wéér een ander geeft diezelfde Geest gaven om mensen te genezen. De één krijgt de gave om wonderen te doen. Een ander de gave om te profeteren. De één krijgt de gave om de geesten te herkennen. Iemand anders de gave om verschillende talen van de Geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de Geest uit te leggen. Maar al deze gaven komen van één en dezelfde Geest. En Hij geeft aan iedereen wat Hij wil en op de manier die Hij wil (1 Korinthiërs 12: 8-1)."

Het ontwikkelen van deze gaven van de Heilige Geest kost tijd; soms een heel mensenleven. Het gaat dan ook om 'bovennatuurlijke' (hoewel ze onderdeel Zijn van de Schepping en voor iedereen toegankelijk door geloof in Jezus Christus) en vaak 'onverklaarbare' gaven die we van nature niet bezitten. Ze zijn niet te ontvangen en toe te passen door mensen die de Geest van Jezus niet bezitten. Denk aan de tovenaar Simeon, die de gaven van de Geest tegen betaling van de apostelen wilde ontvangen. Petrus bestrafte hem hiervoor. Net als een baby eerst moedermelk drinkt en later overgaat op vast voedsel vraagt het ontwikkelen van onze geestelijke gaven tijd en oefening en ontvangen wij die alleen door het geloof in Jezus Christus.

Na het knoeien van de melk, kwam ik in de Bovenkerk en zag hoog in de afgebladderde gewelven de vorm van een duif. Het stucwerk laat los en moet dringend worden hersteld. Op andere plaatsen in de kerk is het zo erg, dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat het stucwerk op de bezoekers valt. Zou het verval symbool staan voor het feit, dat er na honderden jaren geen wekelijkse erediensten meer worden gehouden; een symbool van de tijd? We weten het niet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Tegelijkertijd vinden er mooie nieuwe inititiatieven van de gezamenlijke kerken plaats. Vandaag heb ik dan ook bijzondere gesprekken gevoerd met mensen uit het hele land, die een bezoek brachten aan de Bovenkerk. Ze waren allemaal onder de indruk van het gebouw.

De beelden van de duiven en huidige staat van de kerk deed mij ook denken aan de verzwakte jonge duif - ik noemde hem Koert - die ik een jaar geleden op mijn auto voor de Bovenkerk vond. Via het Leger des Heils kwam hij bij het Vogel- en Egelasiel terecht, die hem een tijdje hebben verzorgd, waarna hij zijn vrijheid terugkreeg. Een prachtig beeld van hoe wij als gelovigen zijn geroepen om de wereld in te gaan - niet voor onszelf - maar om onze naaste in nood te helpen en bekend te maken met de liefde van Jezus en het nieuwe en eeuwige leven dat Hij ons biedt. Als dat onze missie weer wordt zal dat de kerken weer versterken, waarna zij weer in staat is om gezond en vol liefde de wereld in te gaan om discipelen van Jezus te maken.

Hij geeft ons de opdracht:
"Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd (Matteüs 28: 19).

Ik liep verder naar het doopvont voor de preekstoel - waar ik zelf als baby ook ben gedoopt, waarna ik op latere leeftijd in navolging van Jezus de geloofsdoop heb ondergaan - en zag het beeld van de duif gegraveerd in de koperen waterschaal... Dat deed mij weer denken aan de duif, op Jezus neerdaalde toen Hij zich liet dopen...

Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op Hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem. (Matteüs 3: 16-17)."

Net als de duif hebben mensen, maar ook de Bovenkerk een tijd van herstel nodig, die kostbaar is. Daarom doet de kerk een oproep voor donaties, zodat velen na de herstelwerkzaamheden weer van het monumentale gebouw kunnen genieten. Hopelijk zal dan ook de Geest van God weer als een duif rondzweven in het gebouw; mogelijk op een totaal andere wijze dan in de achterliggende eeuwen, die beter bij deze tijd past... De Geest is nog steeds dezelfde en kent - net als de duif - geen grenzen. Een mooi beeld is dat een duif zijn 'huis' altijd weet terug te vinden.... Dat is onze levende hoop voor de toekomst!

www.stichtingbovenkerk.nl

Duiven van de Bovenkerk

Deze witte duif kwam tevoorschijn toen ik wat melk op het aanrecht morste. De duif is hét christelijke symbool van de Heilige Geest. De werking van de Geest van God is ondoorgrondelijk en stelt de mens in contact met de Ontwerper van het universum. Hij kent geen grenzen en werkt in iedere gelovige op een andere wijze. Verder een duif in het afgebladderd stucwerk van de Bovenkerk, een duif in het doopvont en de verzwakte jonge duif Koert, die ik bijna een jaar geleden vond op de parkeerplaats van de Bovenkerk. Na een goede verzorging bij het Vogel- en Egelasiel mocht hij weer van zijn vrijheid genieten. Een mooie overeenkomst met de oproep van de Bovenkerk voor donaties om de herstelwerkzaamheden mogelijk te maken, zodat velen de komende jaren weer kunnen genieten van het monumentale gebouw.

God heeft Zijn Geest uitgestort op Zijn kinderen om in hen te wonen en een levende relatie met hen aan te gaan. Zo zijn zij geroepen om het Licht te schijnen in deze wereld en alle volken te vertellen over het reddingsplan van Zijn Zoon. Zelf werd Jezus bekleed met de Heilige Geest toen die na Zijn doop als een duif op hen neerdaalde.

Door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing (Galaten 5: 22). Deze vaardigheden vragen om dagelijkse discipline en zelfbeheersing, maar bovenal een levende relatie met de Gever van de Heilige Geest.

De Geest geeft iedere gelovige bovendien bijzondere gaven:
"Aan de één geeft Hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde Geest de gave om dingen te weten. Aan weer iemand anders geeft diezelfde Geest de gave van bijzonder geloof. En aan wéér een ander geeft diezelfde Geest gaven om mensen te genezen. De één krijgt de gave om wonderen te doen. Een ander de gave om te profeteren. De één krijgt de gave om de geesten te herkennen. Iemand anders de gave om verschillende talen van de Geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de Geest uit te leggen. Maar al deze gaven komen van één en dezelfde Geest. En Hij geeft aan iedereen wat Hij wil en op de manier die Hij wil (1 Korinthiërs 12: 8-1)."

Het ontwikkelen van deze gaven van de Heilige Geest kost tijd; soms een heel mensenleven. Het gaat dan ook om 'bovennatuurlijke' (hoewel ze onderdeel Zijn van de Schepping en voor iedereen toegankelijk door geloof in Jezus Christus) en vaak 'onverklaarbare' gaven die we van nature niet bezitten. Ze zijn niet te ontvangen en toe te passen door mensen die de Geest van Jezus niet bezitten. Denk aan de tovenaar Simeon, die de gaven van de Geest tegen betaling van de apostelen wilde ontvangen. Petrus bestrafte hem hiervoor. Net als een baby eerst moedermelk drinkt en later overgaat op vast voedsel vraagt het ontwikkelen van onze geestelijke gaven tijd en oefening en ontvangen wij die alleen door het geloof in Jezus Christus.

Na het knoeien van de melk, kwam ik in de Bovenkerk en zag hoog in de afgebladderde gewelven de vorm van een duif. Het stucwerk laat los en moet dringend worden hersteld. Op andere plaatsen in de kerk is het zo erg, dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat het stucwerk op de bezoekers valt. Zou het verval symbool staan voor het feit, dat er na honderden jaren geen wekelijkse erediensten meer worden gehouden; een symbool van de tijd? We weten het niet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Tegelijkertijd vinden er mooie nieuwe inititiatieven van de gezamenlijke kerken plaats. Vandaag heb ik dan ook bijzondere gesprekken gevoerd met mensen uit het hele land, die een bezoek brachten aan de Bovenkerk. Ze waren allemaal onder de indruk van het gebouw.

De beelden van de duiven en huidige staat van de kerk deed mij ook denken aan de verzwakte jonge duif - ik noemde hem Koert - die ik een jaar geleden op mijn auto voor de Bovenkerk vond. Via het Leger des Heils kwam hij bij het Vogel- en Egelasiel terecht, die hem een tijdje hebben verzorgd, waarna hij zijn vrijheid terugkreeg. Een prachtig beeld van hoe wij als gelovigen zijn geroepen om de wereld in te gaan - niet voor onszelf - maar om onze naaste in nood te helpen en bekend te maken met de liefde van Jezus en het nieuwe en eeuwige leven dat Hij ons biedt. Als dat onze missie weer wordt zal dat de kerken weer versterken, waarna zij weer in staat is om gezond en vol liefde de wereld in te gaan om discipelen van Jezus te maken.

Hij geeft ons de opdracht:
"Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd (Matteüs 28: 19).

Ik liep verder naar het doopvont voor de preekstoel - waar ik zelf als baby ook ben gedoopt, waarna ik op latere leeftijd in navolging van Jezus de geloofsdoop heb ondergaan - en zag het beeld van de duif gegraveerd in de koperen waterschaal... Dat deed mij weer denken aan de duif, op Jezus neerdaalde toen Hij zich liet dopen...

Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op Hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem. (Matteüs 3: 16-17)."

Net als de duif hebben mensen, maar ook de Bovenkerk een tijd van herstel nodig, die kostbaar is. Daarom doet de kerk een oproep voor donaties, zodat velen na de herstelwerkzaamheden weer van het monumentale gebouw kunnen genieten. Hopelijk zal dan ook de Geest van God weer als een duif rondzweven in het gebouw; mogelijk op een totaal andere wijze dan in de achterliggende eeuwen, die beter bij deze tijd past... De Geest is nog steeds dezelfde en kent - net als de duif - geen grenzen. Een mooi beeld is dat een duif zijn 'huis' altijd weet terug te vinden.... Dat is onze levende hoop voor de toekomst!

www.stichtingbovenkerk.nl