On bended knee is the (only) Way to be free

Het aanbiddingslied 'On bended knee' - dat ik onlangs op Facebook plaatste - zingt na de moordaanslag op Peter R. de Vries voortdurend door mijn hoofd. De overleden misdaadverslaggever had namelijk als levensmotto 'de tekst On bended knee is no way to be free'. Vanuit zijn beroep een benijdenswaardige en standvastige levenshouding door niet te willen buigen voor misdaad, doodsbedreigingen of welke vormen van onderdrukking dan ook. Diep respect voor de wijze waarop hij zijn werk deed. Ik heb zijn onthullende programma's met veel interesse bekeken. Wat een prijs heeft hij betaald en hij heeft zijn levensmotto waar gemaakt, door in het harnas te sterven. Zijn dood - en erger nog de wijze waarop - veroorzaakte een schokgolf door Nederland. Toch zingt het lied niet voor niets voortdurend door mijn hoofd.

Enkele maanden geleden zat ik achter een piano en opende het Opwekkingsboek bij "Voor de allerhoogste heer, knielen wij in ootmoed neer." 'On bended knee' van Robert Gay. Een bekend aanbiddingslied, dat wereldwijd in allerlei talen wordt gezongen. Ik speelde het wat ritmischer dan de originele versie en sinds die tijd ging het niet uit mijn gedachten, wat nog eens werd versterkt door de moordaanslag op Peter R. de Vries en zijn levensmotto.

Oɴ ʙᴇɴᴅᴇᴅ ᴋɴᴇᴇ I ᴄᴏᴍᴇ
Wɪᴛʜ ᴀ ʜᴜᴍʙʟᴇ ʜᴇᴀʀᴛ I ᴄᴏᴍᴇ
Bᴏᴡɪɴɢ ᴅᴏᴡɴ ʙᴇꜰᴏʀᴇ Yᴏᴜʀ ʜᴏʟʏ ᴛʜʀᴏɴᴇ
Lɪꜰᴛɪɴɢ ʜᴏʟʏ ʜᴀɴᴅs ᴛᴏ Yᴏᴜ
As I ᴘʟᴇᴅɢᴇ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇ ᴀɴᴇᴡ
I ᴡᴏʀsʜɪᴘ Yᴏᴜ ɪɴ sᴘɪʀɪᴛ
I ᴡᴏʀsʜɪᴘ Yᴏᴜ ɪɴ ᴛʀᴜᴛʜ
Mᴀᴋᴇ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ ᴀ ʜᴏʟʏ ᴘʀᴀɪsᴇ ᴜɴᴛᴏ Yᴏᴜ
(Rᴏʙᴇʀᴛ Gᴀʏ)

(Nederlandse versie)
Voor de allerhoogste Heer
Knielen wij in ootmoed neer
Voor uw troon,
Uw hoog verheven troon.
Heel ons wezen, ons verstand
Geven wij nu in uw hand.
Maak ons met U verweven
Tot één volmaakt patroon,
Om het evenbeeld te worden
Van uw Zoon.

We mogen inderdaad nooit buigen voor misdaad en onderdrukking. Die moeten we aan het licht brengen en op gepaste wijze bestraffen, zodat we in vrede met elkaar kunnen samenleven.

En toch...

heb ik - en met mij miljoenen andere volgelingen van Jezus - de kracht mogen ervaren van deze nederige houding op de knieën.

Hij knielde aan de voeten van zijn leerlingen om de minste te zijn en hun voeten te wassen. Hij leerde ons te bidden voor onze vijanden.

Daarom zal ik niet ophouden om te knielen en bidden voor - in dit lijden Peter en zijn nabestaanden - deze wereld, ons land, de onderdrukkers, de misdadigers, maar ook voor hun slachtoffers, de onderdrukten, de hongerigen, de zieken, de weduwen, de wezen, de vreemdeling en alle mensen die lijden of het lijden in deze wereld veroorzaken. Ook voor de overheid, de wereldleiders, de rechterlijke macht, de gezondheidszorg, de economie en net zo goed voor onze stad, buurt en straat, ons eigen gezin en ja - om mee te beginnen - ons eigen hart.

We knielen omdat we weten dat we deze wereld - zowel qua natuur als bewoners - in eigen kracht niet kunnen verbeteren of beheersen. We zijn daarvoor volledig afhankelijk van haar Maker en mogen ons dagelijks laten vullen met zijn liefde en kracht. Alleen Hij kan ons verlossen van ons lijden en onze zonden. Door Zijn dood en opstanding ontvangen wij het eeuwige leven. Wat een vrijheid!

"Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers."

(Zacharia 4: 6).

On bended knee is the (only) Way to be free

Het aanbiddingslied 'On bended knee' - dat ik onlangs op Facebook plaatste - zingt na de moordaanslag op Peter R. de Vries voortdurend door mijn hoofd. De overleden misdaadverslaggever had namelijk als levensmotto 'de tekst On bended knee is no way to be free'. Vanuit zijn beroep een benijdenswaardige en standvastige levenshouding door niet te willen buigen voor misdaad, doodsbedreigingen of welke vormen van onderdrukking dan ook. Diep respect voor de wijze waarop hij zijn werk deed. Ik heb zijn onthullende programma's met veel interesse bekeken. Wat een prijs heeft hij betaald en hij heeft zijn levensmotto waar gemaakt, door in het harnas te sterven. Zijn dood - en erger nog de wijze waarop - veroorzaakte een schokgolf door Nederland. Toch zingt het lied niet voor niets voortdurend door mijn hoofd.

Enkele maanden geleden zat ik achter een piano en opende het Opwekkingsboek bij "Voor de allerhoogste heer, knielen wij in ootmoed neer." 'On bended knee' van Robert Gay. Een bekend aanbiddingslied, dat wereldwijd in allerlei talen wordt gezongen. Ik speelde het wat ritmischer dan de originele versie en sinds die tijd ging het niet uit mijn gedachten, wat nog eens werd versterkt door de moordaanslag op Peter R. de Vries en zijn levensmotto.

Oɴ ʙᴇɴᴅᴇᴅ ᴋɴᴇᴇ I ᴄᴏᴍᴇ
Wɪᴛʜ ᴀ ʜᴜᴍʙʟᴇ ʜᴇᴀʀᴛ I ᴄᴏᴍᴇ
Bᴏᴡɪɴɢ ᴅᴏᴡɴ ʙᴇꜰᴏʀᴇ Yᴏᴜʀ ʜᴏʟʏ ᴛʜʀᴏɴᴇ
Lɪꜰᴛɪɴɢ ʜᴏʟʏ ʜᴀɴᴅs ᴛᴏ Yᴏᴜ
As I ᴘʟᴇᴅɢᴇ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇ ᴀɴᴇᴡ
I ᴡᴏʀsʜɪᴘ Yᴏᴜ ɪɴ sᴘɪʀɪᴛ
I ᴡᴏʀsʜɪᴘ Yᴏᴜ ɪɴ ᴛʀᴜᴛʜ
Mᴀᴋᴇ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ ᴀ ʜᴏʟʏ ᴘʀᴀɪsᴇ ᴜɴᴛᴏ Yᴏᴜ
(Rᴏʙᴇʀᴛ Gᴀʏ)

(Nederlandse versie)
Voor de allerhoogste Heer
Knielen wij in ootmoed neer
Voor uw troon,
Uw hoog verheven troon.
Heel ons wezen, ons verstand
Geven wij nu in uw hand.
Maak ons met U verweven
Tot één volmaakt patroon,
Om het evenbeeld te worden
Van uw Zoon.

We mogen inderdaad nooit buigen voor misdaad en onderdrukking. Die moeten we aan het licht brengen en op gepaste wijze bestraffen, zodat we in vrede met elkaar kunnen samenleven.

En toch...

heb ik - en met mij miljoenen andere volgelingen van Jezus - de kracht mogen ervaren van deze nederige houding op de knieën.

Hij knielde aan de voeten van zijn leerlingen om de minste te zijn en hun voeten te wassen. Hij leerde ons te bidden voor onze vijanden.

Daarom zal ik niet ophouden om te knielen en bidden voor - in dit lijden Peter en zijn nabestaanden - deze wereld, ons land, de onderdrukkers, de misdadigers, maar ook voor hun slachtoffers, de onderdrukten, de hongerigen, de zieken, de weduwen, de wezen, de vreemdeling en alle mensen die lijden of het lijden in deze wereld veroorzaken. Ook voor de overheid, de wereldleiders, de rechterlijke macht, de gezondheidszorg, de economie en net zo goed voor onze stad, buurt en straat, ons eigen gezin en ja - om mee te beginnen - ons eigen hart.

We knielen omdat we weten dat we deze wereld - zowel qua natuur als bewoners - in eigen kracht niet kunnen verbeteren of beheersen. We zijn daarvoor volledig afhankelijk van haar Maker en mogen ons dagelijks laten vullen met zijn liefde en kracht. Alleen Hij kan ons verlossen van ons lijden en onze zonden. Door Zijn dood en opstanding ontvangen wij het eeuwige leven. Wat een vrijheid!

"Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers."

(Zacharia 4: 6).