Op weg naar een nieuwe toekomst

Met de belofte van het Beloofde Land (Kanaän) op zak, sloegen angst en twijfel tóch toe bij de meerderheid van de verspieders van het volk Israël. Zij durfden niet verder. Dat had grote consequenties voor hun toekomst. Dit verhaal staat in de wereldwijde thora-lezing van afgelopen sabbat en maakt iedere keer weer indruk. Ook in ons geestelijk leven kunnen angst, twijfel en hang naar ons oude vertrouwde leven ons belemmeren om het overwinningsleven te leven.

Wie kent het gevoel van angst en twijfel niet? Zeker als het betekent om het vertrouwde leven achter je te laten, het onbekende tegemoet. Die gevoelens kunnen verlammend werken en ons doen besluiten om de stap toch maar niet te nemen. Hoewel het oude leven inderdaad 'goed en veilig' kan zijn, kan het - zeker in geestelijk opzicht - desastreuze gevolgen hebben om bij het oude te blijven. Ondanks Gods belofte van het Beloofde Land, sloegen angst en twijfel toe bij de meerderheid van de verspieders. Iedere keer als ik het lees ontdek ik weer nieuwe lessen en beloften, maar ook verbanden met het Nieuwe Testament.

De meerderheid (12 van de 10) van de verspieders die het land Kanaän observeerde, zag dat het land inderdaad prachtig was en vol rijkdommen (vloeiende van melk en honing). Ze waren echter bang voor de kracht van de bewoners in hun ommuurde steden en verlangden daardoor zelfs terug naar de slavernij in Egypte.

Slechts 2 van de verspieders bleven God en Mozes trouw en mochten met hun stammen het Beloofde Land – na 40 jaar van omzwervingen - binnengaan. De andere 10 en alle leden van hun stammen - ouder dan 20 jaar - stierven in de woestijn, waar ze ook 40 jaar rondzwierven.

Hoewel ze letterlijk hadden geproefd van de vruchten van het Beloofde Land, kwamen ze er nooit aan. Een voorbeeld van hoe gevaarlijk het is om met de meerderheid mee te lopen, zeker als het gaat om zaken als (geestelijk) leven en dood. Jozua en Kaleb bleven God trouw en geloofden, dat ze hun nieuwe geestelijke en fysieke bestemming met Zijn hulp zouden bereiken: 'Als de Heer met ons is, zal Hij het ons geven.'

Zij hadden net als de 10 verspieders dezelfde rijkdommen, maar ook dezelfde bewoners gezien. De meerderheid zag reuzen en voelde zich zo klein als sprinkhanen. De minderheid zag ook reuzen, maar voelde zich door Gods beloften nog groter en sterker.

Dit verhaal over Gods belofte deed mij denken aan het verhaal en de opdracht van Jezus aan zijn discipelen omschreven in Mattheüs 28-16-20:

"De 11 leerlingen (slechts één minder dan de 12 verspieders) vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Hem daar zagen, vielen ze voor Hem op hun knieën en aanbaden Hem. Maar sommigen twijfelden (net als de verspieders) nog.

Jezus (Hij neemt alle twijfel weg) kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En eer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is."

Wat een geweldige gelijkenis met de woorden van de trouwe verspieders Jozua en Kaleb: 'Als de Heer met ons is, zal Hij het ons geven.' Jezus belooft met ons te zijn tijdens het uitvoeren en gehoorzamen aan de wereldwijde opdracht om Zijn liefde bekend te maken. Dan mogen we erop vertrouwen, dat wij het Beloofde Land mogen binnengaan en met ons miljoenen anderen...

Aan Hem is de overwinning!

Wil jij gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus om je te laten dopen? Twijfel niet, verlang niet terug naar je oude leven, zoals de 10 verspieders. Laat je door niemand - ook al is het een meerderheid - weerhouden om je bestemming te bereiken. Geloof in Jezus, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest en je eeuwigdurende Nieuwe Leven zal beginnen.


Op weg naar een nieuwe toekomst

Met de belofte van het Beloofde Land (Kanaän) op zak, sloegen angst en twijfel tóch toe bij de meerderheid van de verspieders van het volk Israël. Zij durfden niet verder. Dat had grote consequenties voor hun toekomst. Dit verhaal staat in de wereldwijde thora-lezing van afgelopen sabbat en maakt iedere keer weer indruk. Ook in ons geestelijk leven kunnen angst, twijfel en hang naar ons oude vertrouwde leven ons belemmeren om het overwinningsleven te leven.

Wie kent het gevoel van angst en twijfel niet? Zeker als het betekent om het vertrouwde leven achter je te laten, het onbekende tegemoet. Die gevoelens kunnen verlammend werken en ons doen besluiten om de stap toch maar niet te nemen. Hoewel het oude leven inderdaad 'goed en veilig' kan zijn, kan het - zeker in geestelijk opzicht - desastreuze gevolgen hebben om bij het oude te blijven. Ondanks Gods belofte van het Beloofde Land, sloegen angst en twijfel toe bij de meerderheid van de verspieders. Iedere keer als ik het lees ontdek ik weer nieuwe lessen en beloften, maar ook verbanden met het Nieuwe Testament.

De meerderheid (12 van de 10) van de verspieders die het land Kanaän observeerde, zag dat het land inderdaad prachtig was en vol rijkdommen (vloeiende van melk en honing). Ze waren echter bang voor de kracht van de bewoners in hun ommuurde steden en verlangden daardoor zelfs terug naar de slavernij in Egypte.

Slechts 2 van de verspieders bleven God en Mozes trouw en mochten met hun stammen het Beloofde Land – na 40 jaar van omzwervingen - binnengaan. De andere 10 en alle leden van hun stammen - ouder dan 20 jaar - stierven in de woestijn, waar ze ook 40 jaar rondzwierven.

Hoewel ze letterlijk hadden geproefd van de vruchten van het Beloofde Land, kwamen ze er nooit aan. Een voorbeeld van hoe gevaarlijk het is om met de meerderheid mee te lopen, zeker als het gaat om zaken als (geestelijk) leven en dood. Jozua en Kaleb bleven God trouw en geloofden, dat ze hun nieuwe geestelijke en fysieke bestemming met Zijn hulp zouden bereiken: 'Als de Heer met ons is, zal Hij het ons geven.'

Zij hadden net als de 10 verspieders dezelfde rijkdommen, maar ook dezelfde bewoners gezien. De meerderheid zag reuzen en voelde zich zo klein als sprinkhanen. De minderheid zag ook reuzen, maar voelde zich door Gods beloften nog groter en sterker.

Dit verhaal over Gods belofte deed mij denken aan het verhaal en de opdracht van Jezus aan zijn discipelen omschreven in Mattheüs 28-16-20:

"De 11 leerlingen (slechts één minder dan de 12 verspieders) vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Hem daar zagen, vielen ze voor Hem op hun knieën en aanbaden Hem. Maar sommigen twijfelden (net als de verspieders) nog.

Jezus (Hij neemt alle twijfel weg) kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En eer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is."

Wat een geweldige gelijkenis met de woorden van de trouwe verspieders Jozua en Kaleb: 'Als de Heer met ons is, zal Hij het ons geven.' Jezus belooft met ons te zijn tijdens het uitvoeren en gehoorzamen aan de wereldwijde opdracht om Zijn liefde bekend te maken. Dan mogen we erop vertrouwen, dat wij het Beloofde Land mogen binnengaan en met ons miljoenen anderen...

Aan Hem is de overwinning!

Wil jij gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus om je te laten dopen? Twijfel niet, verlang niet terug naar je oude leven, zoals de 10 verspieders. Laat je door niemand - ook al is het een meerderheid - weerhouden om je bestemming te bereiken. Geloof in Jezus, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest en je eeuwigdurende Nieuwe Leven zal beginnen.