Preventie en genezing van ziekte

In deze coronacrisis zie je ze overal staan: flesjes handgel. Bedoeld om je handen grondig te reinigen voor het betreden van winkels, bedrijven, kerken en andere openbare ruimten. In het begin van de crisis waren ze vrijwel meteen uitverkocht. Een van de maatregelen die - net als mondkapjes en afstand houden - besmettingen met het gevaarlijke virus moeten voorkomen. In de Bijbel lezen we óók over het wassen van handen en voeten en over flesjes met een 'heilige' vloeistof, waarvan een bijzondere kracht uitgaat. Daarover gaat het in de Thora-lezing van komende sabbat (6 maart).

Inmiddels is handgel niet meer weg te denken uit het openbare leven. Je voelt je zelfs onveilig of schuldig als je het even niet gebruikt…

Een desinfecterende vloeistof, die bacteriën en virussen dood. Maar wat als je nu wél ziek wordt? Dan helpt zo'n handgel natuurlijk niet meer. Zou er - naast de gezondheidszorg en medische wetenschap - een soorgelijk middel zijn, dat ons achteraf kan helpen?

De Thora-lezing (Exodus 30: 17-33) van komende sabbat trok mijn aandacht. Daarbij gaat het om het wassen van handen en voeten, maar ook om het zalven met heilige olie van een gebouw, allerlei voorwerpen en mensen met een speciale taak.

De Heer zei tegen Mozes: "Maak een grote koperen waskom met een koperen voetstuk. (…) Als ze naar de tent van ontmoeting komen, of naar het altaar gaan om brandoffers voor Mij te offeren, moeten ze daar eerst hun handen en voeten wassen. Anders zullen ze sterven. Het is een eeuwig bevel voor hem en al zijn zonen ná hem."

De Heer zei tegen Mozes: "Meet de volgende specerijen af: (opsomming ingrediënten…) Maak daarvan de heilige zalf-olie, zoals een zalfmaker dat doet. Die zalf-olie is heel erg heilig. Zalf daarmee de tent van ontmoeting (enz.)

www.basisbijbel.nl/boek/exodus/30

Deze zalfolie mocht op straffe van de dood niet zomaar op mensen worden uitgegoten.

In het Nieuwe Testament lezen we over een olie, die bij ziekte juist wél op mensen mag worden uitgegoten. In plaats van de dood, brengt die vloeistof genezing en leven.

Ben je ziek? Vraag dan de leiders van de gemeente om te komen. Ze zullen voor je bidden en je namens de Heer met olie zalven. En dat gebed dat vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken. De Heer zal je genezen (…) Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat. (Jakobus 5: 14-16).

De wonderbaarlijke kracht van dit gebed met zalfolie heb ik meerdere keren ervaren in uitzichtloze en levensbedreigende situaties. Mensen die volgens de artsen weinig kans hadden om te overleven, genazen en bleven tot ieders verbazing leven. We hebben het zelfs in moeilijke situaties gebruikt, waarbij mensen het land zouden worden uitgezet (het vliegtuig stond al te wachten). Tientallen keren kregen ze tot op de laatste dag van allerlei instanties en zelfs de overheid negatieve berichten te horen. We zalfden hen met olie om hun gedachten te beschermen en hen te bevestigen in hun functie. Ze werden door God beschermt en mochten - óók tot ieders verbazing - blijven (leven).

Wonderbaarlijke berichten die ons bevestigen in de beloften die God ons geeft en in het blijven gehoorzamen van Zijn geestelijke principes.

Mijn grote wens is, dat het gebruik van deze zalfolie (dat van zichzelf geen bijzondere krachten bezit) in combinatie met gelovig gebed en de juiste toepassing net zo normaal en zichtbaar in de samenleving zal worden als het gebruik van de vele flesjes handgel.

Dan kunnen we de (terechte) angst voor het virus ombuigen in vertrouwen en kracht. In die Geest - van zijn autoriteit over alle ziekte - heeft Jezus ons de wereld ingezonden toen Hij zei:

"Vertel overal dat het Koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor (Matheus 10: 8)."

"Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken (pandemie) tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20 En IK BEN  alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is (Matteüs 28: 18-20)."
Preventie en genezing van ziekte

In deze coronacrisis zie je ze overal staan: flesjes handgel. Bedoeld om je handen grondig te reinigen voor het betreden van winkels, bedrijven, kerken en andere openbare ruimten. In het begin van de crisis waren ze vrijwel meteen uitverkocht. Een van de maatregelen die - net als mondkapjes en afstand houden - besmettingen met het gevaarlijke virus moeten voorkomen. In de Bijbel lezen we óók over het wassen van handen en voeten en over flesjes met een 'heilige' vloeistof, waarvan een bijzondere kracht uitgaat. Daarover gaat het in de Thora-lezing van komende sabbat (6 maart).

Inmiddels is handgel niet meer weg te denken uit het openbare leven. Je voelt je zelfs onveilig of schuldig als je het even niet gebruikt…

Een desinfecterende vloeistof, die bacteriën en virussen dood. Maar wat als je nu wél ziek wordt? Dan helpt zo'n handgel natuurlijk niet meer. Zou er - naast de gezondheidszorg en medische wetenschap - een soorgelijk middel zijn, dat ons achteraf kan helpen?

De Thora-lezing (Exodus 30: 17-33) van komende sabbat trok mijn aandacht. Daarbij gaat het om het wassen van handen en voeten, maar ook om het zalven met heilige olie van een gebouw, allerlei voorwerpen en mensen met een speciale taak.

De Heer zei tegen Mozes: "Maak een grote koperen waskom met een koperen voetstuk. (…) Als ze naar de tent van ontmoeting komen, of naar het altaar gaan om brandoffers voor Mij te offeren, moeten ze daar eerst hun handen en voeten wassen. Anders zullen ze sterven. Het is een eeuwig bevel voor hem en al zijn zonen ná hem."

De Heer zei tegen Mozes: "Meet de volgende specerijen af: (opsomming ingrediënten…) Maak daarvan de heilige zalf-olie, zoals een zalfmaker dat doet. Die zalf-olie is heel erg heilig. Zalf daarmee de tent van ontmoeting (enz.)

www.basisbijbel.nl/boek/exodus/30

Deze zalfolie mocht op straffe van de dood niet zomaar op mensen worden uitgegoten.

In het Nieuwe Testament lezen we over een olie, die bij ziekte juist wél op mensen mag worden uitgegoten. In plaats van de dood, brengt die vloeistof genezing en leven.

Ben je ziek? Vraag dan de leiders van de gemeente om te komen. Ze zullen voor je bidden en je namens de Heer met olie zalven. En dat gebed dat vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken. De Heer zal je genezen (…) Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat. (Jakobus 5: 14-16).

De wonderbaarlijke kracht van dit gebed met zalfolie heb ik meerdere keren ervaren in uitzichtloze en levensbedreigende situaties. Mensen die volgens de artsen weinig kans hadden om te overleven, genazen en bleven tot ieders verbazing leven. We hebben het zelfs in moeilijke situaties gebruikt, waarbij mensen het land zouden worden uitgezet (het vliegtuig stond al te wachten). Tientallen keren kregen ze tot op de laatste dag van allerlei instanties en zelfs de overheid negatieve berichten te horen. We zalfden hen met olie om hun gedachten te beschermen en hen te bevestigen in hun functie. Ze werden door God beschermt en mochten - óók tot ieders verbazing - blijven (leven).

Wonderbaarlijke berichten die ons bevestigen in de beloften die God ons geeft en in het blijven gehoorzamen van Zijn geestelijke principes.

Mijn grote wens is, dat het gebruik van deze zalfolie (dat van zichzelf geen bijzondere krachten bezit) in combinatie met gelovig gebed en de juiste toepassing net zo normaal en zichtbaar in de samenleving zal worden als het gebruik van de vele flesjes handgel.

Dan kunnen we de (terechte) angst voor het virus ombuigen in vertrouwen en kracht. In die Geest - van zijn autoriteit over alle ziekte - heeft Jezus ons de wereld ingezonden toen Hij zei:

"Vertel overal dat het Koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor (Matheus 10: 8)."

"Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken (pandemie) tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. 20 En IK BEN  alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is (Matteüs 28: 18-20)."