Verborgen codes in ventilatietheorie De Hond

Daar gaan we:

Ventilatie is hét antwoord van Maurice op de coronapandemie, die de hele wereld momenteel teistert.

Corona (COVID-19) is een pandemie.

Pandemie (uit het Grieks) betekent:

 • Pan = geheel
 • Demos = volk

Het hele volk of alle/veel volken zijn erbij betrokken.

Corona is Latijn voor kroon

Wat zouden we krijgen als we Pandemie opsplitsen en via Google Translate - net doen of het Latijnse woorden zijn - en dan van Latijn omzetten naar Nederlands?

 • Pan (Latijn) = ventilator (machinevertaling via Google)! Opmerkelijk. Het Latijnse woord Ventilāre betekent: ‘in de lucht bewegen, luchten, aanblazen’. Dat komt helemaal overeen met mijn interpretatie van de ventilatietheorie (zie hieronder).
 • Demos (Latijn) = testen (machinevertaling via Google)!   

In de tijd dat Latijn werd gesproken, bestonden er nog helemaal geen ventilatoren, zoals wij die kennen. Hooguit palmtakken of een open raam! Dus twee woorden die in het Grieks samen het woord pandemie vormen en helemaal geen Latijn zijn, krijgen - als we net doen of ze wél Latijn zijn, via Google beiden een vertaling, die is te koppelen aan de coronacrisis: ventileren en testen (!).

Nu we toch bezig zijn met vertalen, gaan we de namen van de bekende opiniepeiler Maurice de Hond eens onderzoeken:

Maurice (Frans) = Maurus (Latijn) = Mauritius (Latijn) = Mauritaniër = Moor

Maurice is de Franse vertaling van de Latijnse naam Mauritius, wat betekent: uit (het land) Mauritanië, waar veel Moren wonen.

Veel Europese Joden met de naam Mozes of Moshe veranderen hun naam in Maurits of de Franse variant Maurice. Mozes is bekend van de tien plagen. De coronacrises wordt door velen - Joden en Christenen - vergeleken met de tien plagen, die Mozes afkondigde over Egypte. Daarmee strafte God Farao en zijn land, omdat hij na regelmatige verzoeken van Mozes het volk Israël niet wilde laten vertrekken. Mozes riep de Israëlieten op om bloed aan de deur van hun woning te smeren, zodat ze zouden ontkomen aan de laatste en ergste plaag: de dood van alle eerstgeborenen. Maurice roept het volk op om haar woningen goed te ventileren om zo te ontkomen aan besmetting met het coronavirus en bijhorende - volgens hem - strenge maatregelen.

Maurice de Hond is van Joodse afkomst. Joden lezen hun taal (Hebreeuws) van rechts naar links. Als we dat doen met ‘Moor’, krijgen we ‘Room’ (kamer).

Moor = Room = Kamer

Daarmee hebben we de essentie van de ventilatietheorie te pakken. Ons leven speelt zich nu voor een groot deel thuis af in onze kamers. En die moeten we – om besmettingen te voorkomen - volgens Maurice goed ventileren.

Deze voornaam (Maurice/Mauritius) werd vooral bekend door de heilige Mauritius uit de derde eeuw; een beschermheilige tegen lawines. Maurice ‘beschermt’ ons nu met zijn ventilatietheorie tegen de onzichtbare lawines van het coronavirus.

Laten we zijn achternaam – De Hond – ook eens vertalen naar Latijn.

Hond = Canis (Latijn)

Oeps, zou dat iets zeggen over mijn eigen achternaam: Kanis (oorspronkelijk afgeleid van Canis)? Hebben Maurice en ik dan dezelfde achternaam?

Maurice Canis (De Hond)

Jeroen Canis (Kanis)

Zou ik dan door mijn naam (ongemerkt) óók iets met de ventilatietheorie hebben? Laten we dat eens onderzoeken.

Allereerst even de betekenis van mijn voornaam. Jeroen komt van de Griekse naam Hiëronymus (betekenis: met een heilige naam); een bekende kerkvader uit de vierde eeuw, die de belangrijke Latijnse Bijbelvertaling Vulgaat in het Latijn maakte. De bekende zestiende-eeuwse theoloog Petrus Canisius (geboren Peter Kanis) uit Nijmegen blijkt mijn (achter)naamgenoot. Naar deze – vanwege genezingswonderen - heilig verklaarde eerste Nederlandse Jezuïet is de bekende Canisius-Bijbelvertaling van de Rooms-katholieke kerk genoemd, die de Vulgaat van Hiëronymus in Nederland opvolgde. Of hij verre familie van mij is, weet ik niet, maar hij kan – vanwege het celibaat - in ieder geval zelf geen voorvader van mij zijn.


Mijn achternaam Kanis is dus mogelijk afgeleid van het Latijn Canis (hond). Dat lijkt sterk op het Arabische woord Kanisa; dat hoor ik iedere keer als ik mij voorstel aan Arabieren.

Kanisa (Arabisch) = kerk

Ik heb nu zo’n vermoeden waar dit heen gaat. Laten we eens kijken naar het ontstaan van de kerk in de eerste eeuw.

“Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf (Handelingen 2).”

De eerste gelovigen ontvingen tongen van vuur, misschien wel zichtbaar als een soort kronen (Latijn: kroon=corona) op hun hoofd, terwijl het leek of er een stormwind door het hele huis waaide (ventilatie).

Tot op zekere hoogte ben ik het dus wel eens met de ventilatietheorie van Maurice de Hond (of heet hij vanaf nu Kanis?) alleen onze interpretatie wijkt iets af: hij de technische en ik de geestelijke toepassing... (misschien een mooie combinatie?).

We gaan iets dieper in op de materie:

Maurice zegt in een van zijn columns (24/02/2021), dat het RIVM als een goochelaar een soort ‘balletje balletje’ opvoert, waarbij het publiek in de maling wordt genomen met de besmettingscijfers.

Balletje = bal

omgekeerd lezen (Joodse wijze) geeft: lab.

Lab is dé bekende afkorting voor laboratorium. Het coronavirus is volgens sommigen niet ontstaan op een vismarkt in de Chinese plaats Wuhan, maar – niet bewezen - in een nabijgelegen laboratorium.

Labor (Latijn) = werk

laboratorium (Latijn) = werkplaats voor onderzoek en proeven op medisch, natuurkundig, scheikundig, enz. gebied.

De coronacrisis kenmerkt zich door het stilleggen van veel werkzaamheden. Halen we 'werk' (labor) dus uit laboratorium, blijft over: oratorium.

Oratorium (Latijn) = gebedshuis (zoals het huis - hierboven beschreven - in Handelingen toen de Heilige Geest werd uitgestort tijdens het vurige gebed van de discipelen). Oratorium heeft zijn ontstaan in het Latijnse werkwoord voor bidden:

Orare (Latijn) = bidden

Uit laboratorium kunnen we dus twee Latijnse woorden halen:

 • oratorium = gebedshuis = ora = bid
 • labor = werk

Dat brengt ons bij de bekende uitspraak:

Ora et Labora = bid en werk

Ora et Labora komt uit de Regel van Sint-Benedictus (grondlegger van de Latijnse kloostertraditie in de vijfde eeuw); een handleiding voor het dagelijkse leven in kloostergemeenschappen. Bidden, werken en rusten wisselen elkaar met vaste regelmaat af.

Opmerkelijk detail: één van de eerste volgelingen van Benedictus was de heilige Maurus (= Moor), waarvan de naam Maurice is afgeleid, die we hierboven al bespraken. Zo is de cirkel weer rond.

‘Bid en werk’ is dus het credo. Geestelijke en praktische arbeid in een harmonieuze en vruchtbare onderlinge relatie. Dat geldt ook voor onze omgang met de coronacrisis: we voelen ons beschermd en gezegend door ons geloof en willen – in gehoorzaamheid aan Jezus – de ziekte in de wereld met gebed terugdringen. Tegelijkertijd nemen we daarbij - met ondersteuning van de medische zorg en politiek - praktische veiligheidsvoorschriften in acht.

Wat nu als we niet het laboratorium, maar de vismarkt als mogelijke besmettingshaard van het coronavirus beschouwen? Oók dat geeft opmerkelijke uitkomsten:

Markt = Forum (Latijn)

Forum = Forum voor Democratie (FvD)

FvD = Thierry Baudet

Thierry (Frans) = heerser van de mensen

Baudet (Frans) = ezel


Nu komt het:

Ezel = asinus (Latijn) = lezen als: as-in-us = as in US (US = United States = Verenigde Staten)

Lees asinus (ezel) dus als: 'zoals in de Verenigde Staten'

Baudet komt de laatste tijd regelmatig 'onhandig' in het nieuws met zijn omstreden explosieve'Trumpiaanse uitspraken', zoals:

 • De oproep tot verzet vlak voor het ingaan van de avondklok.
 • 'We gaan het grootste civiele leger vormen dat dit land ooit gekend heeft'
 • Twijfel zaaien over de eerlijkheid van de verkiezingen en andere uitspraken over mogelijke verkiezingsfraude en zijn oproep tot het controleren van het tellen van de stemmen in de stemlokalen.
 • Ontkennen van het gevaar van corona en het niet navolgen van de coronaregels (zie: zijn bezoek aan Urk).
 • Ontkennen van de voor hem ongunstige opiniepeilingen. Volgens hem doet hij het juist heel goed!

"Zo is ook de tong maar een heel klein lichaamsdeel, maar met een grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten! 6 Je tong is net als dat vlammetje. Want met je tong kun je veel kwaad doen (Jacobus 3: 5-6)."

Even terug naar Maurice, die het kabinet oproept tot het opstellen van een Deltaplan Ventilatietechnieken.

Opmerkelijk:

Delta is de vierde letter van het Griekse alfabet. De hoofdletter wordt geschreven als een driehoek. Dat doet natuurlijk direct denken aan de heilige Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest).


En de kleine letter delta dan? Precies (de staart van de ezel!)

Thierry Baudet (Latijn: ezel) is net als Maurice de Hond - van het Deltaplan Ventilatietechnieken - fel tegenstander van de coronamaatregelen: hoofd- en kleine letter delta. Je zou zeggen, dat de twee elkaar dan zouden moeten kunnen versterken. Toch liggen ze elkaar niet helemaal, omdat Baudet de opiniepeilingen van De Hond voor de Tweede Kamerverkiezingen ernstig in twijfel trekt. Volgens de prognoses van De Hond krijgt Baudet slechts een handjevol zetels, terwijl de voorman van Forum voor Democratie zelf een groot succes verwacht en tegelijkertijd twijfelt over een eerlijk verloop van het stemmentellen (waar hebben we dat eerder gehoord?).

Toch moeten we Baudet niet beoordelen naar de Nederlandse interpretatie van zijn achternaam ('zo dom als een ezel'). Een ezel is ook een schepsel van God en Yeshua gebruikte het dier zelfs bij zijn intocht in Jeruzalem, toen hij als koning werd binnengehaald. Het volk verwachte een koning die haar zou bevrijden van de Romeinse onderdrukker; net als in deze tijden politici opstaan, die ons willen doen geloven dat we in de strijd tegen het coronavirus bevrijd moeten worden van de onderdrukking van onze eigen - volgens hen dictatoriale of corrupte - overheid en daarbij het volk tegen elkaar ophitsen. Israël kreeg geen Koning die de vijand versloeg, maar een Messias om de mens te bevriijden van de macht van de zonde, zijn relatie met God te herstellen en te genezen van ziekten en andere kwalen. Dat 'paradijs op aarde' komt later wel...


Even terug naar de hoofdletter Delta (driehoek) ofwel Drie-eenheid:

Door een eenvoudig vierkantje onder de driehoek te plaatsen, creëren we de bekendste basisvorm van een huis:


Zo moeten we ook denken in de verspreiding van Gods liefde. We hebben geen dure gebouwen nodig (dat is tijdens deze coronacrisis wel gebleken), maar eenvoudige huizen waar Gods Geest mag werken, is voldoende en een uitstekend vertrekpunt. Zo zou je het Deltaplan Ventilatietechnieken geestelijk kunnen lezen als de Wind van de Drie-eenheid, die door onze huizen (wereldwijd) zou moeten waaien voor genezing en herstel van onze relatie met God (de betekenis van de kleine letter delta volgt straks).

Zo zijn we weer terug bij het hierboven beschreven huis van gebed, waar de Heilige Geest 2000 jaar geleden als een harde wind ('ventilatie') was te horen. Alle aanwezige volken hoorden het Evangelie - op wonderbare wijze - in hun eigen taal. Deze kracht van de Heilige Geest is ons door God gegeven wapen in de strijd tegen corona. Yeshua draagt ons op om de wereld in te gaan en alle volken te bereiken met het Evangelie en hij geeft ons de kracht om zieken te genezen.

Yeshua: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken (pandemie) tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN  alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is (Matteüs 28: 18-20)."

Yeshua: "Vertel overal dat het Koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor (Matheus 10: 8)."

Met dit geestelijke wapen en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en medische ondersteuning mogen we de wereld ingaan om corona te verslaan met als einddoel Gods Koninkrijk op aarde te laten groeien. Jezus noemt de discipelen dan ook 'visssers van mensen'.

Even terug naar onze achternaam: een andere betekenis van Kanis is viskorf om de vangst in te bewaren en vervoeren: een belangrijk werktuig voor vissers. Opmerkelijk genoeg is vis een van de belangrijkste exportproducten van Mauritanië (= Maurice = Moor = omgedraaid Room = Kamer). De volgelingen van Jezus waren vissers. Hij vertelde hen dat Hij ze ‘vissers van mensen’ zou maken. En die opdracht gaat vandaag nog steeds door. Ook in dit coronatijdperk.

Dus Maurice, ik ben het van harte met je eens, dat we een Deltaplan Ventilatietechnieken (Geestelijke Wind van de Drie-eenheid) nodig hebben, zoals de stormwind van de Heilige Geest, die door het huis van de discipelen waaide en hen radicaal veranderde met allerlei wonderen en tekenen als gevolg. Alleen zo kunnen we standhouden tegen deze pandemie.

We hebben eerder gelezen dat Pandemie (Grieks) betekent: alle volken. Die volken waren óók samen bij de uitstorting van de Heilige Geest (ieder hoorde de boodschap van Petrus in zijn eigen taal) en Yeshua droeg zijn discipelen op om zijn Evangelie bekend te maken in de hele wereld: we kunnen die boodschap van Liefde en Verlossing beschouwen als een positieve pandemie. Onze uitdaging is dan ook om aanstekelijk volgeling van Yeshua te zijn en anderen met Zijn liefde en Geest te ‘besmetten’ door vurig te bidden en te werken (ora et labora).

Kortom, je zou kunnen zeggen, dat ik fan ben van het Deltaplan Ventilatietechnieken. Volgens Maurice moeten de ventilatoren 'binnen' hun werk doen. Volgens Handelingen begon de grote Ventilator óók binnen, maar vertrok hij al snel naar 'buiten' om alle volken (pandemie) aan te steken met de liefde van Jezus...

Cool hè, die grote Ventilator?


© Hemelstem/Jeroen Kanis

Verborgen codes in ventilatietheorie De Hond

Daar gaan we:

Ventilatie is hét antwoord van Maurice op de coronapandemie, die de hele wereld momenteel teistert.

Corona (COVID-19) is een pandemie.

Pandemie (uit het Grieks) betekent:

 • Pan = geheel
 • Demos = volk

Het hele volk of alle/veel volken zijn erbij betrokken.

Corona is Latijn voor kroon

Wat zouden we krijgen als we Pandemie opsplitsen en via Google Translate - net doen of het Latijnse woorden zijn - en dan van Latijn omzetten naar Nederlands?

 • Pan (Latijn) = ventilator (machinevertaling via Google)! Opmerkelijk. Het Latijnse woord Ventilāre betekent: ‘in de lucht bewegen, luchten, aanblazen’. Dat komt helemaal overeen met mijn interpretatie van de ventilatietheorie (zie hieronder).
 • Demos (Latijn) = testen (machinevertaling via Google)!   

In de tijd dat Latijn werd gesproken, bestonden er nog helemaal geen ventilatoren, zoals wij die kennen. Hooguit palmtakken of een open raam! Dus twee woorden die in het Grieks samen het woord pandemie vormen en helemaal geen Latijn zijn, krijgen - als we net doen of ze wél Latijn zijn, via Google beiden een vertaling, die is te koppelen aan de coronacrisis: ventileren en testen (!).

Nu we toch bezig zijn met vertalen, gaan we de namen van de bekende opiniepeiler Maurice de Hond eens onderzoeken:

Maurice (Frans) = Maurus (Latijn) = Mauritius (Latijn) = Mauritaniër = Moor

Maurice is de Franse vertaling van de Latijnse naam Mauritius, wat betekent: uit (het land) Mauritanië, waar veel Moren wonen.

Veel Europese Joden met de naam Mozes of Moshe veranderen hun naam in Maurits of de Franse variant Maurice. Mozes is bekend van de tien plagen. De coronacrises wordt door velen - Joden en Christenen - vergeleken met de tien plagen, die Mozes afkondigde over Egypte. Daarmee strafte God Farao en zijn land, omdat hij na regelmatige verzoeken van Mozes het volk Israël niet wilde laten vertrekken. Mozes riep de Israëlieten op om bloed aan de deur van hun woning te smeren, zodat ze zouden ontkomen aan de laatste en ergste plaag: de dood van alle eerstgeborenen. Maurice roept het volk op om haar woningen goed te ventileren om zo te ontkomen aan besmetting met het coronavirus en bijhorende - volgens hem - strenge maatregelen.

Maurice de Hond is van Joodse afkomst. Joden lezen hun taal (Hebreeuws) van rechts naar links. Als we dat doen met ‘Moor’, krijgen we ‘Room’ (kamer).

Moor = Room = Kamer

Daarmee hebben we de essentie van de ventilatietheorie te pakken. Ons leven speelt zich nu voor een groot deel thuis af in onze kamers. En die moeten we – om besmettingen te voorkomen - volgens Maurice goed ventileren.

Deze voornaam (Maurice/Mauritius) werd vooral bekend door de heilige Mauritius uit de derde eeuw; een beschermheilige tegen lawines. Maurice ‘beschermt’ ons nu met zijn ventilatietheorie tegen de onzichtbare lawines van het coronavirus.

Laten we zijn achternaam – De Hond – ook eens vertalen naar Latijn.

Hond = Canis (Latijn)

Oeps, zou dat iets zeggen over mijn eigen achternaam: Kanis (oorspronkelijk afgeleid van Canis)? Hebben Maurice en ik dan dezelfde achternaam?

Maurice Canis (De Hond)

Jeroen Canis (Kanis)

Zou ik dan door mijn naam (ongemerkt) óók iets met de ventilatietheorie hebben? Laten we dat eens onderzoeken.

Allereerst even de betekenis van mijn voornaam. Jeroen komt van de Griekse naam Hiëronymus (betekenis: met een heilige naam); een bekende kerkvader uit de vierde eeuw, die de belangrijke Latijnse Bijbelvertaling Vulgaat in het Latijn maakte. De bekende zestiende-eeuwse theoloog Petrus Canisius (geboren Peter Kanis) uit Nijmegen blijkt mijn (achter)naamgenoot. Naar deze – vanwege genezingswonderen - heilig verklaarde eerste Nederlandse Jezuïet is de bekende Canisius-Bijbelvertaling van de Rooms-katholieke kerk genoemd, die de Vulgaat van Hiëronymus in Nederland opvolgde. Of hij verre familie van mij is, weet ik niet, maar hij kan – vanwege het celibaat - in ieder geval zelf geen voorvader van mij zijn.


Mijn achternaam Kanis is dus mogelijk afgeleid van het Latijn Canis (hond). Dat lijkt sterk op het Arabische woord Kanisa; dat hoor ik iedere keer als ik mij voorstel aan Arabieren.

Kanisa (Arabisch) = kerk

Ik heb nu zo’n vermoeden waar dit heen gaat. Laten we eens kijken naar het ontstaan van de kerk in de eerste eeuw.

“Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf (Handelingen 2).”

De eerste gelovigen ontvingen tongen van vuur, misschien wel zichtbaar als een soort kronen (Latijn: kroon=corona) op hun hoofd, terwijl het leek of er een stormwind door het hele huis waaide (ventilatie).

Tot op zekere hoogte ben ik het dus wel eens met de ventilatietheorie van Maurice de Hond (of heet hij vanaf nu Kanis?) alleen onze interpretatie wijkt iets af: hij de technische en ik de geestelijke toepassing... (misschien een mooie combinatie?).

We gaan iets dieper in op de materie:

Maurice zegt in een van zijn columns (24/02/2021), dat het RIVM als een goochelaar een soort ‘balletje balletje’ opvoert, waarbij het publiek in de maling wordt genomen met de besmettingscijfers.

Balletje = bal

omgekeerd lezen (Joodse wijze) geeft: lab.

Lab is dé bekende afkorting voor laboratorium. Het coronavirus is volgens sommigen niet ontstaan op een vismarkt in de Chinese plaats Wuhan, maar – niet bewezen - in een nabijgelegen laboratorium.

Labor (Latijn) = werk

laboratorium (Latijn) = werkplaats voor onderzoek en proeven op medisch, natuurkundig, scheikundig, enz. gebied.

De coronacrisis kenmerkt zich door het stilleggen van veel werkzaamheden. Halen we 'werk' (labor) dus uit laboratorium, blijft over: oratorium.

Oratorium (Latijn) = gebedshuis (zoals het huis - hierboven beschreven - in Handelingen toen de Heilige Geest werd uitgestort tijdens het vurige gebed van de discipelen). Oratorium heeft zijn ontstaan in het Latijnse werkwoord voor bidden:

Orare (Latijn) = bidden

Uit laboratorium kunnen we dus twee Latijnse woorden halen:

 • oratorium = gebedshuis = ora = bid
 • labor = werk

Dat brengt ons bij de bekende uitspraak:

Ora et Labora = bid en werk

Ora et Labora komt uit de Regel van Sint-Benedictus (grondlegger van de Latijnse kloostertraditie in de vijfde eeuw); een handleiding voor het dagelijkse leven in kloostergemeenschappen. Bidden, werken en rusten wisselen elkaar met vaste regelmaat af.

Opmerkelijk detail: één van de eerste volgelingen van Benedictus was de heilige Maurus (= Moor), waarvan de naam Maurice is afgeleid, die we hierboven al bespraken. Zo is de cirkel weer rond.

‘Bid en werk’ is dus het credo. Geestelijke en praktische arbeid in een harmonieuze en vruchtbare onderlinge relatie. Dat geldt ook voor onze omgang met de coronacrisis: we voelen ons beschermd en gezegend door ons geloof en willen – in gehoorzaamheid aan Jezus – de ziekte in de wereld met gebed terugdringen. Tegelijkertijd nemen we daarbij - met ondersteuning van de medische zorg en politiek - praktische veiligheidsvoorschriften in acht.

Wat nu als we niet het laboratorium, maar de vismarkt als mogelijke besmettingshaard van het coronavirus beschouwen? Oók dat geeft opmerkelijke uitkomsten:

Markt = Forum (Latijn)

Forum = Forum voor Democratie (FvD)

FvD = Thierry Baudet

Thierry (Frans) = heerser van de mensen

Baudet (Frans) = ezel


Nu komt het:

Ezel = asinus (Latijn) = lezen als: as-in-us = as in US (US = United States = Verenigde Staten)

Lees asinus (ezel) dus als: 'zoals in de Verenigde Staten'

Baudet komt de laatste tijd regelmatig 'onhandig' in het nieuws met zijn omstreden explosieve'Trumpiaanse uitspraken', zoals:

 • De oproep tot verzet vlak voor het ingaan van de avondklok.
 • 'We gaan het grootste civiele leger vormen dat dit land ooit gekend heeft'
 • Twijfel zaaien over de eerlijkheid van de verkiezingen en andere uitspraken over mogelijke verkiezingsfraude en zijn oproep tot het controleren van het tellen van de stemmen in de stemlokalen.
 • Ontkennen van het gevaar van corona en het niet navolgen van de coronaregels (zie: zijn bezoek aan Urk).
 • Ontkennen van de voor hem ongunstige opiniepeilingen. Volgens hem doet hij het juist heel goed!

"Zo is ook de tong maar een heel klein lichaamsdeel, maar met een grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten! 6 Je tong is net als dat vlammetje. Want met je tong kun je veel kwaad doen (Jacobus 3: 5-6)."

Even terug naar Maurice, die het kabinet oproept tot het opstellen van een Deltaplan Ventilatietechnieken.

Opmerkelijk:

Delta is de vierde letter van het Griekse alfabet. De hoofdletter wordt geschreven als een driehoek. Dat doet natuurlijk direct denken aan de heilige Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest).


En de kleine letter delta dan? Precies (de staart van de ezel!)

Thierry Baudet (Latijn: ezel) is net als Maurice de Hond - van het Deltaplan Ventilatietechnieken - fel tegenstander van de coronamaatregelen: hoofd- en kleine letter delta. Je zou zeggen, dat de twee elkaar dan zouden moeten kunnen versterken. Toch liggen ze elkaar niet helemaal, omdat Baudet de opiniepeilingen van De Hond voor de Tweede Kamerverkiezingen ernstig in twijfel trekt. Volgens de prognoses van De Hond krijgt Baudet slechts een handjevol zetels, terwijl de voorman van Forum voor Democratie zelf een groot succes verwacht en tegelijkertijd twijfelt over een eerlijk verloop van het stemmentellen (waar hebben we dat eerder gehoord?).

Toch moeten we Baudet niet beoordelen naar de Nederlandse interpretatie van zijn achternaam ('zo dom als een ezel'). Een ezel is ook een schepsel van God en Yeshua gebruikte het dier zelfs bij zijn intocht in Jeruzalem, toen hij als koning werd binnengehaald. Het volk verwachte een koning die haar zou bevrijden van de Romeinse onderdrukker; net als in deze tijden politici opstaan, die ons willen doen geloven dat we in de strijd tegen het coronavirus bevrijd moeten worden van de onderdrukking van onze eigen - volgens hen dictatoriale of corrupte - overheid en daarbij het volk tegen elkaar ophitsen. Israël kreeg geen Koning die de vijand versloeg, maar een Messias om de mens te bevriijden van de macht van de zonde, zijn relatie met God te herstellen en te genezen van ziekten en andere kwalen. Dat 'paradijs op aarde' komt later wel...


Even terug naar de hoofdletter Delta (driehoek) ofwel Drie-eenheid:

Door een eenvoudig vierkantje onder de driehoek te plaatsen, creëren we de bekendste basisvorm van een huis:


Zo moeten we ook denken in de verspreiding van Gods liefde. We hebben geen dure gebouwen nodig (dat is tijdens deze coronacrisis wel gebleken), maar eenvoudige huizen waar Gods Geest mag werken, is voldoende en een uitstekend vertrekpunt. Zo zou je het Deltaplan Ventilatietechnieken geestelijk kunnen lezen als de Wind van de Drie-eenheid, die door onze huizen (wereldwijd) zou moeten waaien voor genezing en herstel van onze relatie met God (de betekenis van de kleine letter delta volgt straks).

Zo zijn we weer terug bij het hierboven beschreven huis van gebed, waar de Heilige Geest 2000 jaar geleden als een harde wind ('ventilatie') was te horen. Alle aanwezige volken hoorden het Evangelie - op wonderbare wijze - in hun eigen taal. Deze kracht van de Heilige Geest is ons door God gegeven wapen in de strijd tegen corona. Yeshua draagt ons op om de wereld in te gaan en alle volken te bereiken met het Evangelie en hij geeft ons de kracht om zieken te genezen.

Yeshua: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken (pandemie) tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN  alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is (Matteüs 28: 18-20)."

Yeshua: "Vertel overal dat het Koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor (Matheus 10: 8)."

Met dit geestelijke wapen en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en medische ondersteuning mogen we de wereld ingaan om corona te verslaan met als einddoel Gods Koninkrijk op aarde te laten groeien. Jezus noemt de discipelen dan ook 'visssers van mensen'.

Even terug naar onze achternaam: een andere betekenis van Kanis is viskorf om de vangst in te bewaren en vervoeren: een belangrijk werktuig voor vissers. Opmerkelijk genoeg is vis een van de belangrijkste exportproducten van Mauritanië (= Maurice = Moor = omgedraaid Room = Kamer). De volgelingen van Jezus waren vissers. Hij vertelde hen dat Hij ze ‘vissers van mensen’ zou maken. En die opdracht gaat vandaag nog steeds door. Ook in dit coronatijdperk.

Dus Maurice, ik ben het van harte met je eens, dat we een Deltaplan Ventilatietechnieken (Geestelijke Wind van de Drie-eenheid) nodig hebben, zoals de stormwind van de Heilige Geest, die door het huis van de discipelen waaide en hen radicaal veranderde met allerlei wonderen en tekenen als gevolg. Alleen zo kunnen we standhouden tegen deze pandemie.

We hebben eerder gelezen dat Pandemie (Grieks) betekent: alle volken. Die volken waren óók samen bij de uitstorting van de Heilige Geest (ieder hoorde de boodschap van Petrus in zijn eigen taal) en Yeshua droeg zijn discipelen op om zijn Evangelie bekend te maken in de hele wereld: we kunnen die boodschap van Liefde en Verlossing beschouwen als een positieve pandemie. Onze uitdaging is dan ook om aanstekelijk volgeling van Yeshua te zijn en anderen met Zijn liefde en Geest te ‘besmetten’ door vurig te bidden en te werken (ora et labora).

Kortom, je zou kunnen zeggen, dat ik fan ben van het Deltaplan Ventilatietechnieken. Volgens Maurice moeten de ventilatoren 'binnen' hun werk doen. Volgens Handelingen begon de grote Ventilator óók binnen, maar vertrok hij al snel naar 'buiten' om alle volken (pandemie) aan te steken met de liefde van Jezus...

Cool hè, die grote Ventilator?


© Hemelstem/Jeroen Kanis