Voor alles een tijd

Best wel bijzonder hoe de wereld op dit moment stil wordt gezet door klein zichtbare en onzichtbare zwevende deeltjes om ons heen...

We proberen beiden te ‘temmen’, maar moeten onze meerdere erkennen in de krachten van de natuur en haar schepper. Het ene deeltje lijkt een vernietigend monster, veroorzaakt veel leed en sluit ons binnen op. Het andere is als een schitterende diamant, oogst veel verwondering en lokt ons daarmee juist naar buiten. Door beiden komt het leven nu even tot stilstand. Zo wisselen verdriet en vreugde, zorgen en hoop, dood en leven, angst en verwondering elkaar al eeuwen af. Hopelijk vind je in deze moeilijke tijden ook tijd om te genieten...

Eʀ ɪs ᴠᴏᴏʀ ᴀʟʟᴇ ᴅɪɴɢᴇɴ ᴇᴇɴ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ ᴇɴ ᴠᴏᴏʀ ᴀʟʟᴇ ᴅɪɴɢᴇɴ ᴏɴᴅᴇʀ ᴅᴇ ʜᴇᴍᴇʟ ɪs ᴇʀ ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ɢᴇʙᴏʀᴇɴ ᴛᴇ ᴡᴏʀᴅᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ sᴛᴇʀᴠᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴘʟᴀɴᴛᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴜɪᴛ ᴅᴇ ɢʀᴏɴᴅ ᴛᴇ ᴛʀᴇᴋᴋᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴅᴏᴅᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ɢᴇɴᴇᴢᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴀꜰ ᴛᴇ ʙʀᴇᴋᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴏᴘ ᴛᴇ ʙᴏᴜᴡᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ʜᴜɪʟᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ʟᴀᴄʜᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴛʀᴇᴜʀᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴅᴀɴsᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ sᴛᴇɴᴇɴ ᴡᴇɢ ᴛᴇ ɢᴏᴏɪᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ sᴛᴇɴᴇɴ ᴛᴇ ᴠᴇʀᴢᴀᴍᴇʟᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴏᴍʜᴇʟᴢᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴀꜰsᴛᴀɴᴅ ᴛᴇ ʜᴏᴜᴅᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴢᴏᴇᴋᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴠᴇʀʟɪᴇᴢᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ʙᴇᴡᴀʀᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴡᴇɢ ᴛᴇ ɢᴏᴏɪᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ sᴄʜᴇᴜʀᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴅɪᴄʜᴛ ᴛᴇ ɴᴀᴀɪᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴢᴡɪᴊɢᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ sᴘʀᴇᴋᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴠᴀɴ ɪᴇᴍᴀɴᴅ ᴛᴇ ʜᴏᴜᴅᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ɪᴇᴍᴀɴᴅ ᴛᴇ ʜᴀᴛᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴠᴏᴏʀ ᴏᴏʀʟᴏɢ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴠᴏᴏʀ ᴠʀᴇᴅᴇ.
(Pʀᴇᴅɪᴋᴇʀ 3: 1-8)

Voor alles een tijd

Best wel bijzonder hoe de wereld op dit moment stil wordt gezet door klein zichtbare en onzichtbare zwevende deeltjes om ons heen...

We proberen beiden te ‘temmen’, maar moeten onze meerdere erkennen in de krachten van de natuur en haar schepper. Het ene deeltje lijkt een vernietigend monster, veroorzaakt veel leed en sluit ons binnen op. Het andere is als een schitterende diamant, oogst veel verwondering en lokt ons daarmee juist naar buiten. Door beiden komt het leven nu even tot stilstand. Zo wisselen verdriet en vreugde, zorgen en hoop, dood en leven, angst en verwondering elkaar al eeuwen af. Hopelijk vind je in deze moeilijke tijden ook tijd om te genieten...

Eʀ ɪs ᴠᴏᴏʀ ᴀʟʟᴇ ᴅɪɴɢᴇɴ ᴇᴇɴ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ ᴇɴ ᴠᴏᴏʀ ᴀʟʟᴇ ᴅɪɴɢᴇɴ ᴏɴᴅᴇʀ ᴅᴇ ʜᴇᴍᴇʟ ɪs ᴇʀ ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ɢᴇʙᴏʀᴇɴ ᴛᴇ ᴡᴏʀᴅᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ sᴛᴇʀᴠᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴘʟᴀɴᴛᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴜɪᴛ ᴅᴇ ɢʀᴏɴᴅ ᴛᴇ ᴛʀᴇᴋᴋᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴅᴏᴅᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ɢᴇɴᴇᴢᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴀꜰ ᴛᴇ ʙʀᴇᴋᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴏᴘ ᴛᴇ ʙᴏᴜᴡᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ʜᴜɪʟᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ʟᴀᴄʜᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴛʀᴇᴜʀᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴅᴀɴsᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ sᴛᴇɴᴇɴ ᴡᴇɢ ᴛᴇ ɢᴏᴏɪᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ sᴛᴇɴᴇɴ ᴛᴇ ᴠᴇʀᴢᴀᴍᴇʟᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴏᴍʜᴇʟᴢᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴀꜰsᴛᴀɴᴅ ᴛᴇ ʜᴏᴜᴅᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴢᴏᴇᴋᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴠᴇʀʟɪᴇᴢᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ʙᴇᴡᴀʀᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴡᴇɢ ᴛᴇ ɢᴏᴏɪᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ sᴄʜᴇᴜʀᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴅɪᴄʜᴛ ᴛᴇ ɴᴀᴀɪᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ ᴢᴡɪᴊɢᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴛᴇ sᴘʀᴇᴋᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ᴠᴀɴ ɪᴇᴍᴀɴᴅ ᴛᴇ ʜᴏᴜᴅᴇɴ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴏᴍ ɪᴇᴍᴀɴᴅ ᴛᴇ ʜᴀᴛᴇɴ.
Eʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴠᴏᴏʀ ᴏᴏʀʟᴏɢ ᴇɴ ᴇʀ ɪs ᴇᴇɴ ᴛɪᴊᴅ ᴠᴏᴏʀ ᴠʀᴇᴅᴇ.
(Pʀᴇᴅɪᴋᴇʀ 3: 1-8)