Ontmoet God - juist - in de duisternis

God brengt altijd licht in de duisternis. Zijn eerste scheppingswoorden waren: ‘Laat er licht zijn.’ Hij stuurde zijn Zoon Jezus als Licht van de Wereld om ons te verlichten en te verlossen van zonde en dood, zodat wij Zijn licht mogen verspreiden in een wereld in nood.

Het verhaal van Mozes uit Exodus 20:21 sprak mij – misschien wel om de getallen 20 21 - aan, juist in deze tijd: De Israëlieten beefden van angst toen ze de duisternis, rook, bliksem en donder hoorden en zagen. Ook vandaag zijn er genoeg redenen om bang te worden. ‘Terwijl het volk op een veilige afstand bleef, liep Mozes naar de berg en betrad de duisternis waarin God Zich bevond.' Gods beloften zijn ook vandaag, dat Hij aanwezig is in de meest donkere tijden. Zijn aanwezigheid uit zich niet in het afwezig zijn van oorlog, honger, ziekte, dood, natuurrampen, enz. maar in een relatie die eeuwig standhoudt ondanks alles. David beschrijft het als volgt in Psalm 23 vers 4:‘Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij’.

Mozes ervoer Gods aanwezigheid in de duisternis op de top van de berg, toen hij de wet van God ontving, terwijl het volk op afstand bleef, omdat het onrein was en niet kon naderen tot de Heilige God. Alleen Mozes – door God gekozen – mocht bij Hem komen, omdat Hij een speciale taak en relatie met Hem had. De wet die hij ontving, bracht ons de dood, omdat die liet zien, dat wij niet leven volgens Gods richtlijnen voor een heilig leven. Het wonder van Jezus is, dat Hij de wet – die Mozes vasthield - heeft vervuld door Zijn zondeloze leven.

Door één te worden met Jezus, zijn wij geen buitenstaanders meer en hoeven wij niet op veilige afstand van God te blijven. Wij mogen dagelijks zijn aanwezigheid ervaren in alle omstandigheden. Het omgekeerde is ook waar: je kunt Gods aanwezigheid niet ervaren – en je geen oordeel over Hem vormen – als je niet door Jezus Christus tot Hem nadert en Zijn Heilige Geest hebt ontvangen. Hij wil een intieme relatie met jou. Hij wil jou maken tot een bron van licht voor de wereld.

Jesaja 60: 1-3

1 De Heer zegt: "Sta op, Jeruzalem, kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op. 2 De aarde en de volken zullen in het donker liggen. Maar op jou zal het licht van de Heer schijnen. Iedereen zal zien dat zijn stralende macht en majesteit bij je is. 3 De volken en hun koningen zullen naar dat licht toe komen dat op jullie schijnt.

Mattheus 5: 16

Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen."

Zoek God - juist - in de duisternis. Je hebt – net zoals Mozes – toegang tot Hem door Jezus Christus. Je hoeft niet op afstand te blijven staan, zoals de Israëlieten. Hij zal jou verlichten. Vraag God waar je Zijn licht mag schijnen in de wereld.

Onthoud:

God is óók aanwezig in de duisternis.


Ontmoet God - juist - in de duisternis

God brengt altijd licht in de duisternis. Zijn eerste scheppingswoorden waren: ‘Laat er licht zijn.’ Hij stuurde zijn Zoon Jezus als Licht van de Wereld om ons te verlichten en te verlossen van zonde en dood, zodat wij Zijn licht mogen verspreiden in een wereld in nood.

Het verhaal van Mozes uit Exodus 20:21 sprak mij – misschien wel om de getallen 20 21 - aan, juist in deze tijd: De Israëlieten beefden van angst toen ze de duisternis, rook, bliksem en donder hoorden en zagen. Ook vandaag zijn er genoeg redenen om bang te worden. ‘Terwijl het volk op een veilige afstand bleef, liep Mozes naar de berg en betrad de duisternis waarin God Zich bevond.' Gods beloften zijn ook vandaag, dat Hij aanwezig is in de meest donkere tijden. Zijn aanwezigheid uit zich niet in het afwezig zijn van oorlog, honger, ziekte, dood, natuurrampen, enz. maar in een relatie die eeuwig standhoudt ondanks alles. David beschrijft het als volgt in Psalm 23 vers 4:‘Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij’.

Mozes ervoer Gods aanwezigheid in de duisternis op de top van de berg, toen hij de wet van God ontving, terwijl het volk op afstand bleef, omdat het onrein was en niet kon naderen tot de Heilige God. Alleen Mozes – door God gekozen – mocht bij Hem komen, omdat Hij een speciale taak en relatie met Hem had. De wet die hij ontving, bracht ons de dood, omdat die liet zien, dat wij niet leven volgens Gods richtlijnen voor een heilig leven. Het wonder van Jezus is, dat Hij de wet – die Mozes vasthield - heeft vervuld door Zijn zondeloze leven.

Door één te worden met Jezus, zijn wij geen buitenstaanders meer en hoeven wij niet op veilige afstand van God te blijven. Wij mogen dagelijks zijn aanwezigheid ervaren in alle omstandigheden. Het omgekeerde is ook waar: je kunt Gods aanwezigheid niet ervaren – en je geen oordeel over Hem vormen – als je niet door Jezus Christus tot Hem nadert en Zijn Heilige Geest hebt ontvangen. Hij wil een intieme relatie met jou. Hij wil jou maken tot een bron van licht voor de wereld.

Jesaja 60: 1-3

1 De Heer zegt: "Sta op, Jeruzalem, kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op. 2 De aarde en de volken zullen in het donker liggen. Maar op jou zal het licht van de Heer schijnen. Iedereen zal zien dat zijn stralende macht en majesteit bij je is. 3 De volken en hun koningen zullen naar dat licht toe komen dat op jullie schijnt.

Mattheus 5: 16

Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen."

Zoek God - juist - in de duisternis. Je hebt – net zoals Mozes – toegang tot Hem door Jezus Christus. Je hoeft niet op afstand te blijven staan, zoals de Israëlieten. Hij zal jou verlichten. Vraag God waar je Zijn licht mag schijnen in de wereld.

Onthoud:

God is óók aanwezig in de duisternis.