Jouw Brug naar het Beloofde land

Als Mozes zelf een brug over de Rode Zee had moeten bouwen om hem van A naar B te brengen, had die er mogelijk als de steiger van de foto uitgezien. Toch zou dat menselijke bouwsel niet al zijn problemen oplossen.

Zelfs het technisch meest hoogstaande bouwwerk had hem niet kunnen redden van de vijand. Gezien alle meningsverschillen van het volk tijdens de reis, zouden veel Israëlieten Mozes’ ontwerpen waarschijnlijk bekritiseren en hun eigen ideeën proberen door te drukken.

We lezen dat in de Thora verschillende malen, als enkele mannen uit het volk het leiderschap van Mozes ter discussie stellen, maar hij steeds weer wordt bevestigd door God. Als er dan na veel onderlinge strijd een ontwerp gekozen zou worden, zou de bouw veel te lang duren, want de vijand was al in aantocht. Nog voor de eerste paal werd geslagen, zou het volk al zijn ingehaald.

Oók zou de vijand de brug natuurlijk gebruiken om Mozes en zijn volk in te halen en te verslaan. Een brug over de Rode Zee - door mensen bedacht en gebouwd als oplossing voor hun problemen - zou als het ware de rode loper uitrollen voor de vijand.

God laat het zover niet komen. Hij komt met een oplossing van een heel andere dimensie – niet door mensen bedacht - als het volk geen andere kant meer op kan: de zee aan de ene kant, de vijand aan de andere kant gescheiden door donkere wolken, die de vijand het zicht op het volk Israël ontnemen.

In ons dagelijks leven kan het ook lijken alsof we geen kant meer op kunnen. Onze eigen oplossingen lijken ons niet te helpen - zeker als het gaat om geestelijke oorlogsvoering – en houden niet lang stand.

Onze materiële oplossingen voor onze noden breken ons mogelijk bij de vingers af of lijken voor de lange termijn geen uitkomst te bieden. De oplossingen voor onze geestelijke of mentale problemen lijken onze kennis of spiritualiteit te boven te gaan.

Vóór ons de zee van het onbekende: een grote hindernis om het Beloofde Land of een leven in vrede te bereiken. Achter ons de vijand die ons opjaagt – in allerlei vormen van het leven – ziekte, dood, zonde, verleiding, conflicten, natuurrampen, geestelijke aanvallen, enz. Maar als er geen uitzicht meer is op een goede afloop, is de redding nabij op een wijze niet door mensen bedacht.

Yeshua is de Bruggenbouwer bij uitstek en kan het oude met het nieuwe verbinden. Hij is in staat een verbinding te maken dwars door de zee, door jouw problemen en zonden – net als bij Mozes - aan de kant te schuiven, zodat je veilig op je eindbestemming aankomt.

Hij wil je ook in je dagelijkse leven helpen met jouw problemen, waarvoor je geen antwoord of oplossing hebt. Stop met het ‘timmeren’ van je eigen brug en vertrouw op Hem. Hij komt met oplossingen van heel andere dimensies als alles verloren lijkt. Je hoeft de reis niet alleen te maken. Miljoenen mensen hebben deze Weg belopen of zijn nu onderweg.

“God wijst mij een weg
Als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
Maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
Nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
Wijst Hij mij de weg.”

www.hemelstem.nl

Jouw Brug naar het Beloofde land

Als Mozes zelf een brug over de Rode Zee had moeten bouwen om hem van A naar B te brengen, had die er mogelijk als de steiger van de foto uitgezien. Toch zou dat menselijke bouwsel niet al zijn problemen oplossen.

Zelfs het technisch meest hoogstaande bouwwerk had hem niet kunnen redden van de vijand. Gezien alle meningsverschillen van het volk tijdens de reis, zouden veel Israëlieten Mozes’ ontwerpen waarschijnlijk bekritiseren en hun eigen ideeën proberen door te drukken.

We lezen dat in de Thora verschillende malen, als enkele mannen uit het volk het leiderschap van Mozes ter discussie stellen, maar hij steeds weer wordt bevestigd door God. Als er dan na veel onderlinge strijd een ontwerp gekozen zou worden, zou de bouw veel te lang duren, want de vijand was al in aantocht. Nog voor de eerste paal werd geslagen, zou het volk al zijn ingehaald.

Oók zou de vijand de brug natuurlijk gebruiken om Mozes en zijn volk in te halen en te verslaan. Een brug over de Rode Zee - door mensen bedacht en gebouwd als oplossing voor hun problemen - zou als het ware de rode loper uitrollen voor de vijand.

God laat het zover niet komen. Hij komt met een oplossing van een heel andere dimensie – niet door mensen bedacht - als het volk geen andere kant meer op kan: de zee aan de ene kant, de vijand aan de andere kant gescheiden door donkere wolken, die de vijand het zicht op het volk Israël ontnemen.

In ons dagelijks leven kan het ook lijken alsof we geen kant meer op kunnen. Onze eigen oplossingen lijken ons niet te helpen - zeker als het gaat om geestelijke oorlogsvoering – en houden niet lang stand.

Onze materiële oplossingen voor onze noden breken ons mogelijk bij de vingers af of lijken voor de lange termijn geen uitkomst te bieden. De oplossingen voor onze geestelijke of mentale problemen lijken onze kennis of spiritualiteit te boven te gaan.

Vóór ons de zee van het onbekende: een grote hindernis om het Beloofde Land of een leven in vrede te bereiken. Achter ons de vijand die ons opjaagt – in allerlei vormen van het leven – ziekte, dood, zonde, verleiding, conflicten, natuurrampen, geestelijke aanvallen, enz. Maar als er geen uitzicht meer is op een goede afloop, is de redding nabij op een wijze niet door mensen bedacht.

Yeshua is de Bruggenbouwer bij uitstek en kan het oude met het nieuwe verbinden. Hij is in staat een verbinding te maken dwars door de zee, door jouw problemen en zonden – net als bij Mozes - aan de kant te schuiven, zodat je veilig op je eindbestemming aankomt.

Hij wil je ook in je dagelijkse leven helpen met jouw problemen, waarvoor je geen antwoord of oplossing hebt. Stop met het ‘timmeren’ van je eigen brug en vertrouw op Hem. Hij komt met oplossingen van heel andere dimensies als alles verloren lijkt. Je hoeft de reis niet alleen te maken. Miljoenen mensen hebben deze Weg belopen of zijn nu onderweg.

“God wijst mij een weg
Als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
Maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
Nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
Wijst Hij mij de weg.”

www.hemelstem.nl