Vleermuis op de zwarte (menu)lijst

Daar is-ie dan: de vleermuis! Misschien wel het meest besproken dier van de laatste tijd. Hij jaagt de hele wereld angst aan als meest waarschijnlijke overbrenger van het coronavirus. De vleermuis staat in het enkele duizenden jaren oude rijtje van onreine dieren (waaronder ook het varken, het konijn, de haas, zeebanket en insecten, enz.), die het Joodse volk niet mag eten om te leven in een heilige relatie met de Schepper.

Dit (zoog)dier zou volgens de huidige kennis - even los van andere (complot)theorieën - het coronavirus direct of via een ander dier hebben overgebracht op de mens. Hier de tekst die vandaag (sabbat 18 april) volgens het leesschema wereldwijd in alle synagogen wordt voorgelezen: Leviticus 11: 1-47. De Heer zei tegen Mozes en Aäron: "Geef de Israëlieten de volgende regels over de dieren die ze mogen eten:

(…)

De volgende vogels moeten jullie walgelijk vinden en mogen jullie niet eten: arenden, haviken en zeearenden, gieren, alle soorten kraaien, alle soorten raven, struisvogels, alle soorten uilen, koekoeken, alle soorten sperwers, aalscholvers, kauwen, roerdompen, pelikanen, ooievaars, alle soorten reigers, hoppen en vleermuizen.

(…)

Dit zijn de wetten over het vee, de vogels en alle dieren in het water en op de grond. Zo maak Ik verschil tussen rein en onrein, tussen dieren die jullie mogen eten en dieren die jullie niet mogen eten."

Lees de volledige lijst met verboden dieren: https://www.basisbijbel.nl/boek/leviticus/11

Koosjer

In het jodendom is ook de wijze van slachten, bereiden en de samenstelling van voedingswaren bepalend of zij op de kasjroetlijst staan.

Hoewel de vleermuis niet koosjer is, is het dier wel gewoon onderdeel van de schepping met een nuttige taak. Dat geldt ook voor alle andere verboden dieren die op de lijst staan. Sommige uitleggers beweren dat God deze dieren voor consumptie heeft verboden, omdat ze een bron van ziektekiemen zijn (diverse onderzoeken hebben het besmettingsgevaar aangetoond). Anderen geloven, dat ze vooral op de lijst staan om het Joodse volk – volgens uitgebreide voorschriften - heilig te laten leven; in nauw contact met God. Uitleg waarom een dier onrein is, wordt niet gegeven. Het eten van onreine dieren heeft dan effect op de zuiverheid van onze relatie met God.

Overtreding van de lijst heeft geen ernstige consequenties (zoals bijvoorbeeld toen Eva at van de verboden vrucht) en heeft ook geen minder zware gevolgen. Het verbreekt ook niet het contact met God, maar maakt het – als de eter zich bewust is van zijn overtreding – juist intenser (dat bekent niet dat de voorschriften bewust mogen worden overtreden). Dat is vergelijkbaar met andere overtredingen of slecht gedrag in het dagelijks leven: je leert van je fouten, wat je een beter mens maakt. Een volgende keer zal die persoon zich meer bewust zijn van de voorschriften, wat hem dichter bij Zijn Schepper brengt.

Handelingen

Christenen verschillen van mening als het gaat om het naleven van de voedingsvoorschriften. Sommigen menen, dat die alleen gelden voor het Joodse volk. Daarvoor gebruiken zij het besluit van de apostelen in Handelingen 15: 19-21: “Daarom vind ik dat we het de niet-Joodse mensen die in God gaan geloven niet moeilijk moeten maken. We zullen hun schrijven dat ze de volgende dingen niet mogen doen: ze mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is, ze mogen niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan, ze mogen geen vlees eten waar het bloed niet uit is weggelopen, en ze mogen geen bloed eten of drinken. Want vanaf het begin zijn er in elke stad mensen geweest die aan de mensen de wet van Mozes leren. Want elke heilige rustdag worden zijn boeken in de synagogen voorgelezen. Dus deze regels kennen ze."

Leven

Anderen zeggen, dat de voedingsregels uit Leviticus 11 gelden voor de hele mensheid op basis van de volgende aanwijzingen van God aan Noach:

In die tijd was er al sprake van reine en onreine dieren, want God had Noach het volgende opgedragen: "De Heer zei tegen Noach: "Ga nu met je hele gezin aan boord. Want van alle mensen ben jij de enige die leeft zoals Ik het wil. Neem van alle reine  dieren zeven paartjes mee, dus zeven mannetjes en zeven vrouwtjes. Maar neem van de dieren die niet rein zijn één paartje mee, dus één mannetje en één vrouwtje (Genesis 7: 1-2)."

Al voordat Mozes de lijst met onreine dieren doorgaf, had God bepaald, dat de mens geen onreine dieren mocht eten. Na de zondvloed zegende God Noach en gaf hem – naast andere instructies – de volgende voedselvrijheid met belangrijke beperking: “Voortaan mogen jullie alles eten. Niet langer alleen de planten, maar ook de dieren. Jullie mogen alleen geen vlees eten waar het bloed nog in zit. Want in het bloed zit het leven (Genesis 9: 3-4).

De reden hiervan is:

“Want in het bloed zit het leven van het dier. Daarom heb Ik bepaald dat jullie met het bloed op het altaar vergeving over jullie leven kunnen krijgen. Want het bloed brengt vergeving over jullie leven. Daarom heb Ik gezegd dat niemand van het volk Israël of van de vreemdelingen die bij jullie wonen, vlees mag eten waar het bloed nog in zit. (Leviticus 17: 11-12).”

Wijn

Met deze wetten was het wellicht even een schok voor de discipelen van Jezus, toen Hij hen vroeg om Zijn lichaam (het brood) te eten en Zijn bloed (de wijn) te drinken. Ze mochten immers geen bloed eten of drinken. Toch gaf Jezus toestemming, omdat Hij het perfecte offer is en de wet heeft vervuld. Niet een dier dat bij iedere overtreding geslacht moest worden (een uitwendig ritueel) , maar het perfecte offer (een inwendig ritueel), dat onze plaats inneemt.

Volgens bovenstaande teksten bevat het bloed de ziel van een schepsel. Jezus schenkt ons Zijn goddelijke Leven via Zijn bloed. Daarmee krijgen we Zijn identiteit en Nieuw Leven. Door Zijn Lichaam en Bloed tot ons te nemen zijn onze zonden voor eeuwig vergeven, worden wij een nieuwe schepping, ontvangen we de Heilige Geest en het eeuwige leven…

Als we de boodschap van Verlossing door het bloed van Jezus aan de volkeren overbrengen, zoals Hij van ons vraagt, kunnen we met heel wat vreemde eetgewoonten worden geconfronteerd. Soms zullen we zelf een bord op schoot krijgen met dieren die we liever niet eten. Een directe focus of mensen aanspreken op hun culinaire tradities zal het delen van het Evangelie niet altijd ten goede komen. Jezus is niet gekomen om onze eetgewoonten te veranderen, maar om ons te verlossen van onze zonden. Het is goed om aan tafel zelf biddend afwegingen te maken.

Om te stellen dat het coronavirus van de vleermuis op de mens is overgedragen, omdat het een onrein dier is, is mogelijk wat te kort door de bocht. We horen ook regelmatig van ziektes of bacterieën die worden overgedragen door reine dieren, die wel geschikt zijn voor consumptie. Hoe we er ook over denken: we zijn geroepen om bewust om te gaan met ons voedsel en weloverwogen keuzes te maken. We kunnen niet ontkennen dat ons eetpatroon in deze tijd een bron is van veel lichamelijke klachten en ziekten.

© Hemelstem

Vleermuis op de zwarte (menu)lijst

Daar is-ie dan: de vleermuis! Misschien wel het meest besproken dier van de laatste tijd. Hij jaagt de hele wereld angst aan als meest waarschijnlijke overbrenger van het coronavirus. De vleermuis staat in het enkele duizenden jaren oude rijtje van onreine dieren (waaronder ook het varken, het konijn, de haas, zeebanket en insecten, enz.), die het Joodse volk niet mag eten om te leven in een heilige relatie met de Schepper.

Dit (zoog)dier zou volgens de huidige kennis - even los van andere (complot)theorieën - het coronavirus direct of via een ander dier hebben overgebracht op de mens. Hier de tekst die vandaag (sabbat 18 april) volgens het leesschema wereldwijd in alle synagogen wordt voorgelezen: Leviticus 11: 1-47. De Heer zei tegen Mozes en Aäron: "Geef de Israëlieten de volgende regels over de dieren die ze mogen eten:

(…)

De volgende vogels moeten jullie walgelijk vinden en mogen jullie niet eten: arenden, haviken en zeearenden, gieren, alle soorten kraaien, alle soorten raven, struisvogels, alle soorten uilen, koekoeken, alle soorten sperwers, aalscholvers, kauwen, roerdompen, pelikanen, ooievaars, alle soorten reigers, hoppen en vleermuizen.

(…)

Dit zijn de wetten over het vee, de vogels en alle dieren in het water en op de grond. Zo maak Ik verschil tussen rein en onrein, tussen dieren die jullie mogen eten en dieren die jullie niet mogen eten."

Lees de volledige lijst met verboden dieren: https://www.basisbijbel.nl/boek/leviticus/11

Koosjer

In het jodendom is ook de wijze van slachten, bereiden en de samenstelling van voedingswaren bepalend of zij op de kasjroetlijst staan.

Hoewel de vleermuis niet koosjer is, is het dier wel gewoon onderdeel van de schepping met een nuttige taak. Dat geldt ook voor alle andere verboden dieren die op de lijst staan. Sommige uitleggers beweren dat God deze dieren voor consumptie heeft verboden, omdat ze een bron van ziektekiemen zijn (diverse onderzoeken hebben het besmettingsgevaar aangetoond). Anderen geloven, dat ze vooral op de lijst staan om het Joodse volk – volgens uitgebreide voorschriften - heilig te laten leven; in nauw contact met God. Uitleg waarom een dier onrein is, wordt niet gegeven. Het eten van onreine dieren heeft dan effect op de zuiverheid van onze relatie met God.

Overtreding van de lijst heeft geen ernstige consequenties (zoals bijvoorbeeld toen Eva at van de verboden vrucht) en heeft ook geen minder zware gevolgen. Het verbreekt ook niet het contact met God, maar maakt het – als de eter zich bewust is van zijn overtreding – juist intenser (dat bekent niet dat de voorschriften bewust mogen worden overtreden). Dat is vergelijkbaar met andere overtredingen of slecht gedrag in het dagelijks leven: je leert van je fouten, wat je een beter mens maakt. Een volgende keer zal die persoon zich meer bewust zijn van de voorschriften, wat hem dichter bij Zijn Schepper brengt.

Handelingen

Christenen verschillen van mening als het gaat om het naleven van de voedingsvoorschriften. Sommigen menen, dat die alleen gelden voor het Joodse volk. Daarvoor gebruiken zij het besluit van de apostelen in Handelingen 15: 19-21: “Daarom vind ik dat we het de niet-Joodse mensen die in God gaan geloven niet moeilijk moeten maken. We zullen hun schrijven dat ze de volgende dingen niet mogen doen: ze mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is, ze mogen niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan, ze mogen geen vlees eten waar het bloed niet uit is weggelopen, en ze mogen geen bloed eten of drinken. Want vanaf het begin zijn er in elke stad mensen geweest die aan de mensen de wet van Mozes leren. Want elke heilige rustdag worden zijn boeken in de synagogen voorgelezen. Dus deze regels kennen ze."

Leven

Anderen zeggen, dat de voedingsregels uit Leviticus 11 gelden voor de hele mensheid op basis van de volgende aanwijzingen van God aan Noach:

In die tijd was er al sprake van reine en onreine dieren, want God had Noach het volgende opgedragen: "De Heer zei tegen Noach: "Ga nu met je hele gezin aan boord. Want van alle mensen ben jij de enige die leeft zoals Ik het wil. Neem van alle reine  dieren zeven paartjes mee, dus zeven mannetjes en zeven vrouwtjes. Maar neem van de dieren die niet rein zijn één paartje mee, dus één mannetje en één vrouwtje (Genesis 7: 1-2)."

Al voordat Mozes de lijst met onreine dieren doorgaf, had God bepaald, dat de mens geen onreine dieren mocht eten. Na de zondvloed zegende God Noach en gaf hem – naast andere instructies – de volgende voedselvrijheid met belangrijke beperking: “Voortaan mogen jullie alles eten. Niet langer alleen de planten, maar ook de dieren. Jullie mogen alleen geen vlees eten waar het bloed nog in zit. Want in het bloed zit het leven (Genesis 9: 3-4).

De reden hiervan is:

“Want in het bloed zit het leven van het dier. Daarom heb Ik bepaald dat jullie met het bloed op het altaar vergeving over jullie leven kunnen krijgen. Want het bloed brengt vergeving over jullie leven. Daarom heb Ik gezegd dat niemand van het volk Israël of van de vreemdelingen die bij jullie wonen, vlees mag eten waar het bloed nog in zit. (Leviticus 17: 11-12).”

Wijn

Met deze wetten was het wellicht even een schok voor de discipelen van Jezus, toen Hij hen vroeg om Zijn lichaam (het brood) te eten en Zijn bloed (de wijn) te drinken. Ze mochten immers geen bloed eten of drinken. Toch gaf Jezus toestemming, omdat Hij het perfecte offer is en de wet heeft vervuld. Niet een dier dat bij iedere overtreding geslacht moest worden (een uitwendig ritueel) , maar het perfecte offer (een inwendig ritueel), dat onze plaats inneemt.

Volgens bovenstaande teksten bevat het bloed de ziel van een schepsel. Jezus schenkt ons Zijn goddelijke Leven via Zijn bloed. Daarmee krijgen we Zijn identiteit en Nieuw Leven. Door Zijn Lichaam en Bloed tot ons te nemen zijn onze zonden voor eeuwig vergeven, worden wij een nieuwe schepping, ontvangen we de Heilige Geest en het eeuwige leven…

Als we de boodschap van Verlossing door het bloed van Jezus aan de volkeren overbrengen, zoals Hij van ons vraagt, kunnen we met heel wat vreemde eetgewoonten worden geconfronteerd. Soms zullen we zelf een bord op schoot krijgen met dieren die we liever niet eten. Een directe focus of mensen aanspreken op hun culinaire tradities zal het delen van het Evangelie niet altijd ten goede komen. Jezus is niet gekomen om onze eetgewoonten te veranderen, maar om ons te verlossen van onze zonden. Het is goed om aan tafel zelf biddend afwegingen te maken.

Om te stellen dat het coronavirus van de vleermuis op de mens is overgedragen, omdat het een onrein dier is, is mogelijk wat te kort door de bocht. We horen ook regelmatig van ziektes of bacterieën die worden overgedragen door reine dieren, die wel geschikt zijn voor consumptie. Hoe we er ook over denken: we zijn geroepen om bewust om te gaan met ons voedsel en weloverwogen keuzes te maken. We kunnen niet ontkennen dat ons eetpatroon in deze tijd een bron is van veel lichamelijke klachten en ziekten.

© Hemelstem