Vragen aan God in crisistijd

God ontmoeten. Hem zien. Ervaren. Velen willen dat - ook al is het een klein beetje - juist in deze moeilijke tijd. De thoralezing (Exodus 33: 1-23) van sabbat 11 april is een mooie bemoediging in de corona-crisis. Het lijkt of we een uitputtende woestijnreis maken, maar we gaan niet alleen. De Heilige Geest geeft ons blijdschap en vrede om deze reis (samen) te vervolgen.

God laat de Israëlieten los vanwege hun ongeduld en afgoderij. Hij zegt tegen Mozes: “Vertrek met het volk naar het land, dat ik Abraham, Izak en Jakob heb beloofd. Zelf ga ik niet mee, want jullie zijn koppig en ongehoorzaam. Ik zou jullie vernietigen, maar ik stuur een engel om je vijanden te verdrijven.”

Hoewel Hij soms ver weg lijkt, heeft God een route naar een betere toekomst voor ons uitgestippeld. Zijn engelen beschermen ons tegen aanvallen van de vijand en die zijn er in allerlei soorten en maten. In de antwoorden van God aan Mozes, zien we ook een parallel met de woorden van Jezus.

Mozes spreekt met God

❓ Mozes: “Als U goed voor mij wilt zijn, vertel mij dan uw plannen, zodat ik u steeds beter leer kennen.”

✅ God: “Moet Ik zelf meegaan om je gerust te stellen?”

Jezus: “En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is (Mattheus 28: 20)."


❓ Mozes: "Als U Zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder reizen."

✅ God: "Ik doe wat je vraagt, omdat je mijn vriend bent."

Jezus: “Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat Ik jullie zeg (Johannes 15: 14)."

Jezus: “Als jullie om iets vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik het doen (Johannes 14: 14).”


❓ Mozes: “Doordat U bij ons bent, zijn wij toch anders dan andere volken?”

✅ God: "Ik doe wat je vraagt, omdat je mijn vriend bent."

Jezus: “Jullie zijn het licht voor de wereld (Johannes 5: 16)”.

☝️ Wij hebben een boodschap van Hoop en Liefde voor deze wereld, nu de rampen en angst toenemen.


❓ Mozes: “Mag ik Uw heiligheid/grootheid zien?” (vrij vertaald: Mag ik Uw aanwezigheid ervaren in deze moeilijke tijd?)”

✅ God: “Prima! Maar mijn gezicht mag je niet zien, want dat verdraag je niet. Dan zul je sterven.”

Jezus: “Als je Mij hebt gezien, héb je de Vader (God) gezien.”

Gods plan met de mens: wij zullen niet sterven, maar leven als we Jezus zien.

Jezus: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven! (Johannes 20: 29)


❓ Vraag God om Zijn plannen met jou en de wereld in deze crisis bekend te maken.

❓ Vraag God of Hij in deze crisis met je mee wil gaan en jou wil beschermen.

❓ Vraag God hoe wij in deze crisis anders mogen zijn dan mensen die Hem niet kennen (een andere hoop, een andere boodschap).

❓ Vraag God of je Hem in deze crisis mag zien/ervaren.


Bemoediging

❓ Kan iedereen vragen stellen aan God?

☝️ Spreken met God of Hem vragen stellen is iets voor iedere gelovige. In dit verhaal lezen we dat - alleen - Mozes zich afzonderde van de Israëlieten om met God te praten.

"Mozes zette ver buiten het tentenkamp een tent op. Hij noemde die tent: tent van ontmoeting.Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar Mozes in de tent van ontmoeting, buiten het tentenkamp. Als Mozes naar de tent ging, stonden alle mensen op en gingen bij de ingang van hun tent staan. Ze keken Mozes na, totdat hij de tent was binnen gegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de grote, hoge wolk neer en bleef bij de ingang van de tent staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Als de mensen de grote, hoge wolk bij de ingang van de tent zagen staan, knielden ze neer bij de ingang van hun tent. En de Heer sprak Zelf met Mozes, zoals iemand met zijn vriend spreekt (Exodus 33: 7-11)."

☝️ Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat iedere gelovige met God kan praten (lees het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest):

"Dit is waarover de profeet Joël heeft gesproken. Hij zei: 'Aan het eind van de tijd, zegt God, zal Ik mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en oude mensen zal Ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw die Mij dient, zal Ik mijn Geest uitstorten. Daardoor zullen ze profeteren (Handelingen 2: 16-18)."


Probeer dagelijks te luisteren naar Gods stem. Ik ben benieuwd naar de woorden en leiding die je van Hem ontvangt.

Als de Geest spreekt...
Vragen aan God in crisistijd

God ontmoeten. Hem zien. Ervaren. Velen willen dat - ook al is het een klein beetje - juist in deze moeilijke tijd. De thoralezing (Exodus 33: 1-23) van sabbat 11 april is een mooie bemoediging in de corona-crisis. Het lijkt of we een uitputtende woestijnreis maken, maar we gaan niet alleen. De Heilige Geest geeft ons blijdschap en vrede om deze reis (samen) te vervolgen.

God laat de Israëlieten los vanwege hun ongeduld en afgoderij. Hij zegt tegen Mozes: “Vertrek met het volk naar het land, dat ik Abraham, Izak en Jakob heb beloofd. Zelf ga ik niet mee, want jullie zijn koppig en ongehoorzaam. Ik zou jullie vernietigen, maar ik stuur een engel om je vijanden te verdrijven.”

Hoewel Hij soms ver weg lijkt, heeft God een route naar een betere toekomst voor ons uitgestippeld. Zijn engelen beschermen ons tegen aanvallen van de vijand en die zijn er in allerlei soorten en maten. In de antwoorden van God aan Mozes, zien we ook een parallel met de woorden van Jezus.

Mozes spreekt met God

❓ Mozes: “Als U goed voor mij wilt zijn, vertel mij dan uw plannen, zodat ik u steeds beter leer kennen.”

✅ God: “Moet Ik zelf meegaan om je gerust te stellen?”

Jezus: “En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is (Mattheus 28: 20)."


❓ Mozes: "Als U Zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder reizen."

✅ God: "Ik doe wat je vraagt, omdat je mijn vriend bent."

Jezus: “Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat Ik jullie zeg (Johannes 15: 14)."

Jezus: “Als jullie om iets vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik het doen (Johannes 14: 14).”


❓ Mozes: “Doordat U bij ons bent, zijn wij toch anders dan andere volken?”

✅ God: "Ik doe wat je vraagt, omdat je mijn vriend bent."

Jezus: “Jullie zijn het licht voor de wereld (Johannes 5: 16)”.

☝️ Wij hebben een boodschap van Hoop en Liefde voor deze wereld, nu de rampen en angst toenemen.


❓ Mozes: “Mag ik Uw heiligheid/grootheid zien?” (vrij vertaald: Mag ik Uw aanwezigheid ervaren in deze moeilijke tijd?)”

✅ God: “Prima! Maar mijn gezicht mag je niet zien, want dat verdraag je niet. Dan zul je sterven.”

Jezus: “Als je Mij hebt gezien, héb je de Vader (God) gezien.”

Gods plan met de mens: wij zullen niet sterven, maar leven als we Jezus zien.

Jezus: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven! (Johannes 20: 29)


❓ Vraag God om Zijn plannen met jou en de wereld in deze crisis bekend te maken.

❓ Vraag God of Hij in deze crisis met je mee wil gaan en jou wil beschermen.

❓ Vraag God hoe wij in deze crisis anders mogen zijn dan mensen die Hem niet kennen (een andere hoop, een andere boodschap).

❓ Vraag God of je Hem in deze crisis mag zien/ervaren.


Bemoediging

❓ Kan iedereen vragen stellen aan God?

☝️ Spreken met God of Hem vragen stellen is iets voor iedere gelovige. In dit verhaal lezen we dat - alleen - Mozes zich afzonderde van de Israëlieten om met God te praten.

"Mozes zette ver buiten het tentenkamp een tent op. Hij noemde die tent: tent van ontmoeting.Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar Mozes in de tent van ontmoeting, buiten het tentenkamp. Als Mozes naar de tent ging, stonden alle mensen op en gingen bij de ingang van hun tent staan. Ze keken Mozes na, totdat hij de tent was binnen gegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de grote, hoge wolk neer en bleef bij de ingang van de tent staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Als de mensen de grote, hoge wolk bij de ingang van de tent zagen staan, knielden ze neer bij de ingang van hun tent. En de Heer sprak Zelf met Mozes, zoals iemand met zijn vriend spreekt (Exodus 33: 7-11)."

☝️ Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat iedere gelovige met God kan praten (lees het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest):

"Dit is waarover de profeet Joël heeft gesproken. Hij zei: 'Aan het eind van de tijd, zegt God, zal Ik mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en oude mensen zal Ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw die Mij dient, zal Ik mijn Geest uitstorten. Daardoor zullen ze profeteren (Handelingen 2: 16-18)."


Probeer dagelijks te luisteren naar Gods stem. Ik ben benieuwd naar de woorden en leiding die je van Hem ontvangt.

Als de Geest spreekt...