Draagkracht voor corona-app

De meerderheid van de Nederlanders is voorstander van een corona-app, blijkt uit verschillende enquêtes. Dat vermoeden deelde ik woensdag 8 april toen ik de drang voelde om een artikel te plaatsen op hemelstem.nl met een vooruitblik op de invoering van een corona-app in Nederland, zoals ook andere landen al gebruiken. De volgende dag (donderdag 9 april) verscheen een enquête op ad.nl waaruit bleek dat tweederde van de ondervraagden inderdaad geen bezwaar heeft tegen invoering van de app. De dagen daarna volgden uitslagen van soortgelijke onderzoeken, die vrijwel dezelfde uitkomsten gaven.

Ook de bemoeienis en macht van grote internetbedrijven die ik omschreef in het artikel, kwam vrijdag 10 april via Google en Apple in het nieuws. Afgelopen vrijdag verklaarden Google en Apple, dat zij overheden willen steunen door technologieën aan te bieden om invoering van een corona-app mogelijk te maken.

De technische mogelijkheden lijken dus binnen handbereik om de wereldbevolking te registreren, controleren en sanctioneren, zoals het niet meer mogen kopen of verkopen (Openbaring 13).

Ook de Nederlandse overheid ontkent bij monde van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid niet dat zij de corona-app wil verplichten als zij dat nodig acht. Daar is nu in ieder geval voldoende draagkracht onder de bevolking voor. Overheid en burgers willen namelijk voorkomen dat deze crisis voortduurt en nog meer slachtoffers maakt. Ook willen zij in de toekomst uiteraard voorkomen dat andere (en mogelijk ergere) rampen de samenleving en economie ontwrichten, dus is het niet uit te sluiten dat de technologieën en registraties van de bevolking blijvend worden ingezet of beschikbaar blijven.

Zoals voorspeld mengen de grote internetbedrijven zich nu in de strijd; hoewel met goede intenties om de corona-crisis te bezweren. Vermoedelijk barst daarmee een strijd los om de absolute macht. Hoewel de overheid spreekt over een tijdelijke app is het onwaarschijnlijk, dat deze ontwikkelingen zomaar worden teruggedraaid of verboden. Dat lijkt vrijwel onmogelijk.

De afgelopen jaren decennia is alleen maar een toename te constateren van digitale toepassingen en die zijn – zeker in deze tijd – alleen maar interessant voor regeerders en internetreuzen, maar ook voor de financiële wereld, het bedrijfsleven en nu ook de gezondheidszorg. Het beheersen en sturen van de bevolking of consument is hun ideaal. Ook als de corona-crisis is afgelopen zullen bedrijven dergelijke apps blijven aanbieden onder het motto: ‘als wij het niet doen, doen anderen het wel’.

Wie de data van de wereldbevolking in handen heeft, heeft macht. En dat is moeilijk uit handen te geven. Daardoor kunnen leiders opstaan van buiten het politieke speelveld, die zich in de strijd gaan mengen en de huidige leiders het nakijken geven, zonder democratisch gekozen te zijn.

De strijd om de data zal ook bij de komende verkiezingen – bijvoorbeeld in de VS – worden geïntensiveerd. Zeker als vanwege de coronamaatregelen stemgerechtigden gebruik mogen maken van computer of telefoon om hun stem uit te brengen. Daarmee zijn de kiezers namelijk nog sterker te beïnvloeden of manipuleren. Ook de uitslagen en het stemmen zelf zijn altijd vatbaar voor aanvallen van buitenaf.

Er zal een flinke strijd losbarsten die waarschijnlijk gewonnen wordt door degene die de meeste macht weet te verkrijgen door internet te beheersen. Eventueel ondersteund door andere zichtbare of onzichtbare supermachten, zoals bleek tijdens de verkiezingsstrijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Het vermoeden bestaat dat Rusland digitale propaganda voerde voor Trump, die hem de overwinning opleverde. Dat was slechts een voorbode van de strijd die komen gaat.

Registratie, controle en sanctionering van ongehoorzamen – zij die geen app willen – ligt binnen handbereik. ‘Bescherming van volksgezondheid en economie’ zijn volgens de meerderheid goede redenen om hen die zich niet aan de (nood)wetten houden te bestraffen of uit te sluiten.

Dat lijkt – zoals vorige week beschreven – een aanloop te zijn naar dat wat (in de nabije of verre toekomst) komen gaat: het aanbrengen van een merkteken op voorhoofd of rechterhand. Iedereen die dat teken niet heeft, kan niet meer deelnemen aan het economisch verkeer. Bovendien wordt iedereen gedood die niet wil buigen voor het eerste beest (Openbaring 13).

Dit scenario lijkt nog ver weg, maar de contouren zijn zichtbaar. Zeker als het gaat om nog ergere rampen, zal de controle op de burgers strenger worden en de maatschappij er om smeken. Zoals gezegd, weten we pas hoe de profetieën uit Openbaring bedoeld zijn als ze uitkomen. We moeten voorzichtig zijn met onze interpretaties en ook God de ruimte geven om Zijn Woord te vervullen. Toch kunnen we stellen dat het in Openbaring omschreven scenario in deze tijd technisch vrijwel haalbaar is en maatschappelijk voldoende draagkracht heeft.

Het is waar dat de wereld al duizenden jaren wordt geteisterd door natuurrampen en epidemieën, die vele slachtoffers maakten. Maar nooit eerder was er sprake van een combinatie van deze rampen met technologie, die persoonlijke registratie, controle en bestraffing mogelijk maakt. Wel lezen we dat de rampen nog extremer zullen worden.

Het wachten is nog op een superleider of macht die alle aandacht naar zich toetrekt en de wereld verblindt met zijn wonderen. De mensen zijn bang en willen hun leven en geld beschermen. Daardoor zijn de meesten bereid om zich te registreren en het beest te aanbidden.

Dan is het ook niet moeilijk om voor te stellen hoe deze superleider mensen bestraft en uitsluit die zich niet voor hem willen buigen. Het blijft uiteraard gissen of de huidige technologische ontwikkelingen een opmaat zijn naar deze profetieën. Mogelijk krijgen deze profetieën een totaal andere vervulling, waar we ons nu nog niets bij kunnen voorstellen. Hoewel we de ontwikkelingen blijven volgen en elkaar blijven waarschuwen - Openbaringen is niet voor niets geschreven - blijven we onze Hoop vestigen op Jezus Christus, voor wie elke knie zich eens zal buigen...

De volgende vraag die zich waarschijnlijk aandient is of een corona-vaccin verplicht wordt voor iedere (wereld)burger of niet.

Draagkracht voor corona-app

De meerderheid van de Nederlanders is voorstander van een corona-app, blijkt uit verschillende enquêtes. Dat vermoeden deelde ik woensdag 8 april toen ik de drang voelde om een artikel te plaatsen op hemelstem.nl met een vooruitblik op de invoering van een corona-app in Nederland, zoals ook andere landen al gebruiken. De volgende dag (donderdag 9 april) verscheen een enquête op ad.nl waaruit bleek dat tweederde van de ondervraagden inderdaad geen bezwaar heeft tegen invoering van de app. De dagen daarna volgden uitslagen van soortgelijke onderzoeken, die vrijwel dezelfde uitkomsten gaven.

Ook de bemoeienis en macht van grote internetbedrijven die ik omschreef in het artikel, kwam vrijdag 10 april via Google en Apple in het nieuws. Afgelopen vrijdag verklaarden Google en Apple, dat zij overheden willen steunen door technologieën aan te bieden om invoering van een corona-app mogelijk te maken.

De technische mogelijkheden lijken dus binnen handbereik om de wereldbevolking te registreren, controleren en sanctioneren, zoals het niet meer mogen kopen of verkopen (Openbaring 13).

Ook de Nederlandse overheid ontkent bij monde van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid niet dat zij de corona-app wil verplichten als zij dat nodig acht. Daar is nu in ieder geval voldoende draagkracht onder de bevolking voor. Overheid en burgers willen namelijk voorkomen dat deze crisis voortduurt en nog meer slachtoffers maakt. Ook willen zij in de toekomst uiteraard voorkomen dat andere (en mogelijk ergere) rampen de samenleving en economie ontwrichten, dus is het niet uit te sluiten dat de technologieën en registraties van de bevolking blijvend worden ingezet of beschikbaar blijven.

Zoals voorspeld mengen de grote internetbedrijven zich nu in de strijd; hoewel met goede intenties om de corona-crisis te bezweren. Vermoedelijk barst daarmee een strijd los om de absolute macht. Hoewel de overheid spreekt over een tijdelijke app is het onwaarschijnlijk, dat deze ontwikkelingen zomaar worden teruggedraaid of verboden. Dat lijkt vrijwel onmogelijk.

De afgelopen jaren decennia is alleen maar een toename te constateren van digitale toepassingen en die zijn – zeker in deze tijd – alleen maar interessant voor regeerders en internetreuzen, maar ook voor de financiële wereld, het bedrijfsleven en nu ook de gezondheidszorg. Het beheersen en sturen van de bevolking of consument is hun ideaal. Ook als de corona-crisis is afgelopen zullen bedrijven dergelijke apps blijven aanbieden onder het motto: ‘als wij het niet doen, doen anderen het wel’.

Wie de data van de wereldbevolking in handen heeft, heeft macht. En dat is moeilijk uit handen te geven. Daardoor kunnen leiders opstaan van buiten het politieke speelveld, die zich in de strijd gaan mengen en de huidige leiders het nakijken geven, zonder democratisch gekozen te zijn.

De strijd om de data zal ook bij de komende verkiezingen – bijvoorbeeld in de VS – worden geïntensiveerd. Zeker als vanwege de coronamaatregelen stemgerechtigden gebruik mogen maken van computer of telefoon om hun stem uit te brengen. Daarmee zijn de kiezers namelijk nog sterker te beïnvloeden of manipuleren. Ook de uitslagen en het stemmen zelf zijn altijd vatbaar voor aanvallen van buitenaf.

Er zal een flinke strijd losbarsten die waarschijnlijk gewonnen wordt door degene die de meeste macht weet te verkrijgen door internet te beheersen. Eventueel ondersteund door andere zichtbare of onzichtbare supermachten, zoals bleek tijdens de verkiezingsstrijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Het vermoeden bestaat dat Rusland digitale propaganda voerde voor Trump, die hem de overwinning opleverde. Dat was slechts een voorbode van de strijd die komen gaat.

Registratie, controle en sanctionering van ongehoorzamen – zij die geen app willen – ligt binnen handbereik. ‘Bescherming van volksgezondheid en economie’ zijn volgens de meerderheid goede redenen om hen die zich niet aan de (nood)wetten houden te bestraffen of uit te sluiten.

Dat lijkt – zoals vorige week beschreven – een aanloop te zijn naar dat wat (in de nabije of verre toekomst) komen gaat: het aanbrengen van een merkteken op voorhoofd of rechterhand. Iedereen die dat teken niet heeft, kan niet meer deelnemen aan het economisch verkeer. Bovendien wordt iedereen gedood die niet wil buigen voor het eerste beest (Openbaring 13).

Dit scenario lijkt nog ver weg, maar de contouren zijn zichtbaar. Zeker als het gaat om nog ergere rampen, zal de controle op de burgers strenger worden en de maatschappij er om smeken. Zoals gezegd, weten we pas hoe de profetieën uit Openbaring bedoeld zijn als ze uitkomen. We moeten voorzichtig zijn met onze interpretaties en ook God de ruimte geven om Zijn Woord te vervullen. Toch kunnen we stellen dat het in Openbaring omschreven scenario in deze tijd technisch vrijwel haalbaar is en maatschappelijk voldoende draagkracht heeft.

Het is waar dat de wereld al duizenden jaren wordt geteisterd door natuurrampen en epidemieën, die vele slachtoffers maakten. Maar nooit eerder was er sprake van een combinatie van deze rampen met technologie, die persoonlijke registratie, controle en bestraffing mogelijk maakt. Wel lezen we dat de rampen nog extremer zullen worden.

Het wachten is nog op een superleider of macht die alle aandacht naar zich toetrekt en de wereld verblindt met zijn wonderen. De mensen zijn bang en willen hun leven en geld beschermen. Daardoor zijn de meesten bereid om zich te registreren en het beest te aanbidden.

Dan is het ook niet moeilijk om voor te stellen hoe deze superleider mensen bestraft en uitsluit die zich niet voor hem willen buigen. Het blijft uiteraard gissen of de huidige technologische ontwikkelingen een opmaat zijn naar deze profetieën. Mogelijk krijgen deze profetieën een totaal andere vervulling, waar we ons nu nog niets bij kunnen voorstellen. Hoewel we de ontwikkelingen blijven volgen en elkaar blijven waarschuwen - Openbaringen is niet voor niets geschreven - blijven we onze Hoop vestigen op Jezus Christus, voor wie elke knie zich eens zal buigen...

De volgende vraag die zich waarschijnlijk aandient is of een corona-vaccin verplicht wordt voor iedere (wereld)burger of niet.