Hij is opgestaan

Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere Maria 's morgens al heel vroeg naar het graf.

Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer God kwam uit de hemel.

Hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten.

Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw.

De bewakers waren zó bang van hem, dat ze flauwvielen.

Maar de engel zei tegen de vrouwen: "Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is.

Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen.

Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan.

Zeg tegen hen: 'Hij zal voor jullie uit reizen naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien.' Dit moest ik jullie zeggen."

Hij is opgestaan

Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere Maria 's morgens al heel vroeg naar het graf.

Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer God kwam uit de hemel.

Hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten.

Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw.

De bewakers waren zó bang van hem, dat ze flauwvielen.

Maar de engel zei tegen de vrouwen: "Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is.

Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen.

Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan.

Zeg tegen hen: 'Hij zal voor jullie uit reizen naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien.' Dit moest ik jullie zeggen."