Gaat het dan toch gebeuren...?

Het lijkt dichterbij dan ooit. Burgers registeren en controleren – en wellicht sanctioneren - op hun ‘handel’ en ‘wandel’: letterlijk. Deze week spreekt het kabinet over invoering van een app, die meldt of de houder daarvan met een coronapatient in aanraking is gekomen. Is dit een eerste stap naar de vervulling van de tweeduizend jaar oude profetieën uit het bijbelboek Openbaring?

Of de coronapas: mensen in bezit van deze pas zijn coronavrij en mogen (weer) naar buiten om te werken en voor andere activiteiten. Degene die ziek zijn of besmet krijgen die pas niet en moeten thuisblijven.

Eerder lanceerde de Europese Commissie al het idee om via mobiele telefoondata in de gaten te houden hoe het coronavirus zich verspreid onder de bevolking. Op die manier kan de overheid controleren of mensen zich aan de strikte regelgeving houden uit bescherming voor de volksgezondheid.

Hoewel deze maatregelen de privacy van de individuele burger moeten beschermen, is het slechts een kleine stap om dat in de toekomst niet meer te doen. Ook sancties opleggen bij overtreding van een (nood)wet zijn binnen handbereik, zeker als de technologie zich nog verder ontwikkelt en de overheid mensen verplicht om een pas, apparaat of chip bij zich te dragen.

Instemmen

Europeanen en andere wereldburgers zullen daar – naar verwachting – wel mee instemmen. Aanvankelijk mogelijk met wat protesten, maar uiteindelijk zullen de meesten zwichten. Zeker als rampen en consequenties voor gezondheid en economie – ofwel eigen portemonnee - toenemen.

Niemand wil immers meer zo’n grote gezondheids- en economische crisis als nu meemaken? Overtreders van de coronamaatregelen worden nu al door goedwillende burgers aangesproken. Met een app is dat allemaal veel eenvoudiger en makkelijker te bewijzen.

Met invoering van bovengenoemde controlesystemen lijkt het maar een kleine stap verder naar het opleggen van economische sancties, zoals het niet meer mogen uitoefenen van werk of boodschappen doen in de winkel.

Gezondheidsgegevens zijn eenvoudig te koppelen aan financiële informatie en permissies van alle (wereld)burgers. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de economie wegen uiteindelijk mogelijk zwaarder dan die voor de volksgezondheid. Dat geldt zeker voor individuele mensen.

Nu al gaan er namelijk stemmen op dat we de huidige - laat staan zwaardere - coronamaatregelen niet veel langer kunnen volhouden en worden ouderen weggezet als ‘aan het eind van hun leven’ en anderen als ‘ongezonde levensstijl’, dus eigenlijk: ‘eigen schuld dikke bult’.

Draagkracht

De maatschappelijke draagkracht zal uiteindelijk kunnen doorslaan naar de economie in plaats van naar de zieken; zeker als de maatschappelijke druk en burgerlijke ongehoorzaamheid toenemen. En degenen die de wet overtreden of ziek zijn, mogen dan niet meer of beperkt deelnemen aan het economisch verkeer.

Technisch is het dus mogelijk om de handel en wandel van vrijwel alle wereldburgers - in kaart te brengen en strafmaatregen in te voeren. Moest u tussen deze regels door ook denken aan de oude profetie uit het bijbelboek Openbaring? Daarin beschrijft de profeet Johannes de opkomst van een ‘beest’, dat de mensen massaal gehoorzaamden, vanwege de grote wonderen die het deed.

Openbaring 13: 16-18: “Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt. Dit is verstandig om te doen: reken het getal van het beest uit. Want met het getal wordt een mens bedoeld, en zijn getal is 666.”

Het zal niemand verbazen dat er veel draagkracht voor invoering van een merkteken/pas/controlesysteem zal zijn, omdat niemand – wereldwijd – de ernstige gevolgen van het coronavirus voor de volksgezondheid en economie ooit nog wil meemaken.

Iedereen kent nu wel iemand die besmet is geweest of is overleden aan de ziekte en als dat niet het geval is, zijn die gevallen in hun directe omgeving wel bekend. Iedereen kent ook wel iemand die de ernstige economische gevolgen van de coronamaatregelen heeft ondervonden. Kortom, wie de invoering van de controlesystemen niet accepteert, zal zich niet populair maken of beter gezegd: worden buitengesloten.

Wereldtoneel

Het gaat echter nog verder: de toegepaste technieken zijn zo controleerbaar, dat die eenvoudig door een systeem als de Europese Unie kunnen worden beheerst. Het lijkt dan een kwestie van tijd voordat superleiders op het wereldtoneel verschijnen in hun strijd om de macht.

Dat hoeven niet alleen wereldleiders te zijn, maar kunnen – net zoals het coronavirus – ook onzichtbare vijanden zijn, zoals hackers, al dan niet in opdracht van een regering of leider. De strijd om de data en totale wereldbeheersing zal losbarsten. Niet alleen om te beheersen, maar ook om landen of unies uit te schakelen.

Er zal complete chaos uitbreken als landen niet meer kunnen beschikken over internet - dat wat de samenleving nu zo’n beetje op de been houdt en tegelijk zeer kwetsbaar is - of als de overheid de social media van haar inwoners uitschakelt.

Bedrijven die internet aanbieden en draaiende houden, hebben daarom grote macht en zijn tegelijk vatbaar voor corruptie is regelmatig gebleken. Het lijkt voor overheid en bedrijfsleven - in tegenstelling tot de afgelopen duizenden jaren - onmogelijk om een land of de wereld te leiden zonder digitale informatievoorziening met alle gevolgen van dien, zoals bevoorradingsproblemen, rellen, plunderingen, nog grotere gezondheidsrisico’s en kwetsbaarheid voor vijandelijke mogendheden.

Kerk

De kerk – die zich in deze tijd ook op de been houdt met (het zijden draadje van) internet – heeft dan ook een probleem, terwijl zij zo ongeveer de enige instelling is, die zonder gebouwen en internet kan. Zij doet er verstandig aan om op een totaal andere wijze te werk te gaan, die dichter in de buurt komt van de eerste gelovigen: samenkomen in de huizen en geloven weer een zaak van het hart te maken, maar ook veel meer mensen mobiliseren en toerusten om samenkomsten te leiden.

Wereldleiders die controle- en sanctioneringssystemen in handen krijgen en daarbij ook nog religieus leiderschap vertonen (en andere religies verbieden of beperken), zullen in tijden van rampen - en die gaan toenemen - alleen maar op meer sympathie en volgelingen kunnen rekenen.

In Openbaring 13: 13-15 lezen we namelijk dat alle lagen van de bevolking het eerste beest aanbidden op bevel van het tweede beest: machtige en gewone, rijke en arme mensen: “Het tweede beest zorgde ervoor dat alle mensen het eerste beest (…) gingen aanbidden. (…) Omdat het tweede beest zoveel macht had gekregen van het eerste beest en zulke wonderen kon doen, gehoorzaamden de mensen hem. Toen zei het tweede beest tegen de mensen dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest (…). Dat deden ze en ze aanbaden dat beeld. En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden.”

Theorieën van een machtig leider, die de wereldbevolking in zijn macht heeft en ongehoorzamen uitsluit van deelname aan het economisch verkeer en openbare leven bestaan al langer. Er zijn allerlei theorieën over inplanteerbare chips (op voorhoofd of hand) met persoonlijke informatie, maar ook via vingerafdruk of iris. Deze theorieën worden zelfs al op beperkte schaal toegepast.

Haalbaar

Of de huidige ontwikkelingen in het coronatijdperk een opmaat zijn naar het uitkomen van bovenstaande profetieën wil ik niet beweren. Alles kan uiteindelijk een totaal andere vorm aannemen, die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Wel is duidelijk dat totale controle en sanctionering technisch haalbaar is en maatschappelijk vrijwel geaccepteerd.

Ook al is er – bij het controleren van het coronavirus - nu geen sprake van het vrijgeven van persoonlijke data, lijkt dat slechts een paar stappen van ons verwijderd. Wie weet wat de wereld nog meer te wachten staat. Duidelijk is wel, dat de rampen en daarmee de vraag om zekerheid en sancties tegen ongehoorzamen alleen maar zullen toenemen.

Jezus zegt het zelf: “Let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze Mij zijn. Ze zullen zeggen: 'Ik ben de Messias.' En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde (Mattheus 24: 4-8).”

Verschil

Jezus voorspelt hoe veel valse profeten zullen opstaan die zeggen te spreken namens Hem. Het verschil met aardse leiders en het Koninkrijk van God zal steeds duidelijker worden. De mens heeft namelijk totaal andere intenties met de aarde en haar bewoners dan haar Schepper. Misschien is het wel de bedoeling dat dat verschil zichtbaar wordt om het grote verschil tussen God en mens te tonen. Dat zal zijn climax hebben in bovenstaande beesten, die de aarde zullen manipuleren en beheersen voordat God ingrijpt.

Jezus laat ons echter niet alleen en troost ons met de woorden uit Mattheus 24 vers 13 en 14: “Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered. En het goede nieuws van het Koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat Ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen.” Ook zegt Hij: “En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is (Mattheus 28: 20)."

Dit zijn zomaar wat gedachten die opkomen bij het volgen van het nieuws. Niet om angst te zaaien, maar om te waarschuwen en te bemoedigen. De interpretatie is niet nieuw. Of de huidige ontwikkelingen de vervulling van de profetieën betekenen, zal pas blijken als ze uitkomen.

Hoopvol

Dat de wereld nog veel te wachten staat is duidelijk. De huidige corona-crisis is daarvan slechts een klein, maar ingrijpend onderdeel. God zou God echter niet zijn als Hij ons niet bijstaat in deze tijden. Wij zien de toekomst daarom hoopvol tegemoet.

© Hemelstem | Jeroen Kanis

Gaat het dan toch gebeuren...?

Het lijkt dichterbij dan ooit. Burgers registeren en controleren – en wellicht sanctioneren - op hun ‘handel’ en ‘wandel’: letterlijk. Deze week spreekt het kabinet over invoering van een app, die meldt of de houder daarvan met een coronapatient in aanraking is gekomen. Is dit een eerste stap naar de vervulling van de tweeduizend jaar oude profetieën uit het bijbelboek Openbaring?

Of de coronapas: mensen in bezit van deze pas zijn coronavrij en mogen (weer) naar buiten om te werken en voor andere activiteiten. Degene die ziek zijn of besmet krijgen die pas niet en moeten thuisblijven.

Eerder lanceerde de Europese Commissie al het idee om via mobiele telefoondata in de gaten te houden hoe het coronavirus zich verspreid onder de bevolking. Op die manier kan de overheid controleren of mensen zich aan de strikte regelgeving houden uit bescherming voor de volksgezondheid.

Hoewel deze maatregelen de privacy van de individuele burger moeten beschermen, is het slechts een kleine stap om dat in de toekomst niet meer te doen. Ook sancties opleggen bij overtreding van een (nood)wet zijn binnen handbereik, zeker als de technologie zich nog verder ontwikkelt en de overheid mensen verplicht om een pas, apparaat of chip bij zich te dragen.

Instemmen

Europeanen en andere wereldburgers zullen daar – naar verwachting – wel mee instemmen. Aanvankelijk mogelijk met wat protesten, maar uiteindelijk zullen de meesten zwichten. Zeker als rampen en consequenties voor gezondheid en economie – ofwel eigen portemonnee - toenemen.

Niemand wil immers meer zo’n grote gezondheids- en economische crisis als nu meemaken? Overtreders van de coronamaatregelen worden nu al door goedwillende burgers aangesproken. Met een app is dat allemaal veel eenvoudiger en makkelijker te bewijzen.

Met invoering van bovengenoemde controlesystemen lijkt het maar een kleine stap verder naar het opleggen van economische sancties, zoals het niet meer mogen uitoefenen van werk of boodschappen doen in de winkel.

Gezondheidsgegevens zijn eenvoudig te koppelen aan financiële informatie en permissies van alle (wereld)burgers. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de economie wegen uiteindelijk mogelijk zwaarder dan die voor de volksgezondheid. Dat geldt zeker voor individuele mensen.

Nu al gaan er namelijk stemmen op dat we de huidige - laat staan zwaardere - coronamaatregelen niet veel langer kunnen volhouden en worden ouderen weggezet als ‘aan het eind van hun leven’ en anderen als ‘ongezonde levensstijl’, dus eigenlijk: ‘eigen schuld dikke bult’.

Draagkracht

De maatschappelijke draagkracht zal uiteindelijk kunnen doorslaan naar de economie in plaats van naar de zieken; zeker als de maatschappelijke druk en burgerlijke ongehoorzaamheid toenemen. En degenen die de wet overtreden of ziek zijn, mogen dan niet meer of beperkt deelnemen aan het economisch verkeer.

Technisch is het dus mogelijk om de handel en wandel van vrijwel alle wereldburgers - in kaart te brengen en strafmaatregen in te voeren. Moest u tussen deze regels door ook denken aan de oude profetie uit het bijbelboek Openbaring? Daarin beschrijft de profeet Johannes de opkomst van een ‘beest’, dat de mensen massaal gehoorzaamden, vanwege de grote wonderen die het deed.

Openbaring 13: 16-18: “Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt. Dit is verstandig om te doen: reken het getal van het beest uit. Want met het getal wordt een mens bedoeld, en zijn getal is 666.”

Het zal niemand verbazen dat er veel draagkracht voor invoering van een merkteken/pas/controlesysteem zal zijn, omdat niemand – wereldwijd – de ernstige gevolgen van het coronavirus voor de volksgezondheid en economie ooit nog wil meemaken.

Iedereen kent nu wel iemand die besmet is geweest of is overleden aan de ziekte en als dat niet het geval is, zijn die gevallen in hun directe omgeving wel bekend. Iedereen kent ook wel iemand die de ernstige economische gevolgen van de coronamaatregelen heeft ondervonden. Kortom, wie de invoering van de controlesystemen niet accepteert, zal zich niet populair maken of beter gezegd: worden buitengesloten.

Wereldtoneel

Het gaat echter nog verder: de toegepaste technieken zijn zo controleerbaar, dat die eenvoudig door een systeem als de Europese Unie kunnen worden beheerst. Het lijkt dan een kwestie van tijd voordat superleiders op het wereldtoneel verschijnen in hun strijd om de macht.

Dat hoeven niet alleen wereldleiders te zijn, maar kunnen – net zoals het coronavirus – ook onzichtbare vijanden zijn, zoals hackers, al dan niet in opdracht van een regering of leider. De strijd om de data en totale wereldbeheersing zal losbarsten. Niet alleen om te beheersen, maar ook om landen of unies uit te schakelen.

Er zal complete chaos uitbreken als landen niet meer kunnen beschikken over internet - dat wat de samenleving nu zo’n beetje op de been houdt en tegelijk zeer kwetsbaar is - of als de overheid de social media van haar inwoners uitschakelt.

Bedrijven die internet aanbieden en draaiende houden, hebben daarom grote macht en zijn tegelijk vatbaar voor corruptie is regelmatig gebleken. Het lijkt voor overheid en bedrijfsleven - in tegenstelling tot de afgelopen duizenden jaren - onmogelijk om een land of de wereld te leiden zonder digitale informatievoorziening met alle gevolgen van dien, zoals bevoorradingsproblemen, rellen, plunderingen, nog grotere gezondheidsrisico’s en kwetsbaarheid voor vijandelijke mogendheden.

Kerk

De kerk – die zich in deze tijd ook op de been houdt met (het zijden draadje van) internet – heeft dan ook een probleem, terwijl zij zo ongeveer de enige instelling is, die zonder gebouwen en internet kan. Zij doet er verstandig aan om op een totaal andere wijze te werk te gaan, die dichter in de buurt komt van de eerste gelovigen: samenkomen in de huizen en geloven weer een zaak van het hart te maken, maar ook veel meer mensen mobiliseren en toerusten om samenkomsten te leiden.

Wereldleiders die controle- en sanctioneringssystemen in handen krijgen en daarbij ook nog religieus leiderschap vertonen (en andere religies verbieden of beperken), zullen in tijden van rampen - en die gaan toenemen - alleen maar op meer sympathie en volgelingen kunnen rekenen.

In Openbaring 13: 13-15 lezen we namelijk dat alle lagen van de bevolking het eerste beest aanbidden op bevel van het tweede beest: machtige en gewone, rijke en arme mensen: “Het tweede beest zorgde ervoor dat alle mensen het eerste beest (…) gingen aanbidden. (…) Omdat het tweede beest zoveel macht had gekregen van het eerste beest en zulke wonderen kon doen, gehoorzaamden de mensen hem. Toen zei het tweede beest tegen de mensen dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest (…). Dat deden ze en ze aanbaden dat beeld. En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden.”

Theorieën van een machtig leider, die de wereldbevolking in zijn macht heeft en ongehoorzamen uitsluit van deelname aan het economisch verkeer en openbare leven bestaan al langer. Er zijn allerlei theorieën over inplanteerbare chips (op voorhoofd of hand) met persoonlijke informatie, maar ook via vingerafdruk of iris. Deze theorieën worden zelfs al op beperkte schaal toegepast.

Haalbaar

Of de huidige ontwikkelingen in het coronatijdperk een opmaat zijn naar het uitkomen van bovenstaande profetieën wil ik niet beweren. Alles kan uiteindelijk een totaal andere vorm aannemen, die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Wel is duidelijk dat totale controle en sanctionering technisch haalbaar is en maatschappelijk vrijwel geaccepteerd.

Ook al is er – bij het controleren van het coronavirus - nu geen sprake van het vrijgeven van persoonlijke data, lijkt dat slechts een paar stappen van ons verwijderd. Wie weet wat de wereld nog meer te wachten staat. Duidelijk is wel, dat de rampen en daarmee de vraag om zekerheid en sancties tegen ongehoorzamen alleen maar zullen toenemen.

Jezus zegt het zelf: “Let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze Mij zijn. Ze zullen zeggen: 'Ik ben de Messias.' En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde (Mattheus 24: 4-8).”

Verschil

Jezus voorspelt hoe veel valse profeten zullen opstaan die zeggen te spreken namens Hem. Het verschil met aardse leiders en het Koninkrijk van God zal steeds duidelijker worden. De mens heeft namelijk totaal andere intenties met de aarde en haar bewoners dan haar Schepper. Misschien is het wel de bedoeling dat dat verschil zichtbaar wordt om het grote verschil tussen God en mens te tonen. Dat zal zijn climax hebben in bovenstaande beesten, die de aarde zullen manipuleren en beheersen voordat God ingrijpt.

Jezus laat ons echter niet alleen en troost ons met de woorden uit Mattheus 24 vers 13 en 14: “Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered. En het goede nieuws van het Koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat Ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen.” Ook zegt Hij: “En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is (Mattheus 28: 20)."

Dit zijn zomaar wat gedachten die opkomen bij het volgen van het nieuws. Niet om angst te zaaien, maar om te waarschuwen en te bemoedigen. De interpretatie is niet nieuw. Of de huidige ontwikkelingen de vervulling van de profetieën betekenen, zal pas blijken als ze uitkomen.

Hoopvol

Dat de wereld nog veel te wachten staat is duidelijk. De huidige corona-crisis is daarvan slechts een klein, maar ingrijpend onderdeel. God zou God echter niet zijn als Hij ons niet bijstaat in deze tijden. Wij zien de toekomst daarom hoopvol tegemoet.

© Hemelstem | Jeroen Kanis