Meebuigen


Vandaag heb ik iets geleerd van het wuivende riet...
Hoe hard de wind ook waaide, het riet brak niet.


MEEBUIGEN

Meebuigen met de stormen in ons leven

We zijn net als riet aan elkaar gegeven

Om elkaar altijd te steunen

Op iemands schouder te leunen

Harten onder riemen steken,

zodat we in nood niet breken

Samen geworteld in Levend Water

Zo houden we goede Hoop voor later

Meebewegen met de harde wind

Naar de Schepper die ons samenbindt

© HemelstemMeebuigen


Vandaag heb ik iets geleerd van het wuivende riet...
Hoe hard de wind ook waaide, het riet brak niet.


MEEBUIGEN

Meebuigen met de stormen in ons leven

We zijn net als riet aan elkaar gegeven

Om elkaar altijd te steunen

Op iemands schouder te leunen

Harten onder riemen steken,

zodat we in nood niet breken

Samen geworteld in Levend Water

Zo houden we goede Hoop voor later

Meebewegen met de harde wind

Naar de Schepper die ons samenbindt

© Hemelstem