meer van de geest

'Er is meer tussen hemel en aarde' is een veelgehoorde uitdrukking.

Vaak is het een uiting van verbazing over onverklaarbare gebeurtenissen en beelden.

Veel mensen zijn op zoek naar meer vervulling met de Geest.

Zij zoeken vrede en overwinning in alle situaties.

Openbaringen over de toekomst of te maken keuzes zoeken mensen ook.

De Heilige Geest wil ons daarbij inspireren.

Het is het mooiste geschenk dat God ons heeft gegeven,

omdat de Schepper van Hemel en aarde met Zijn Heilige Geest in ons woont.

Dat is een onbeschrijflijke ervaring.

Zeker als we Hem alle ruimte geven om zichzelf te openbaren.

Niet volgens onze agenda en wensen, maar volgens de openbaring van God zelf.vruchten van de geest

liefde | blijdschap | vrede | geduld | vriendelijkheid | goedheid | geloof | hulpvaardigheid | zelfbeheersing

(Galaten 5: 22)


gaven van de geest

God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons.

Iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de ándere mensen mee te dienen.

Wijsheid | Weten | Geloof | Genezen | Wonderen | Profeteren | Geesten herkennen | Talen spreken | Talen uitleggen

OM MENSEN TE DIENEN

(1 Korinthiërs 12: 4-11)

liefde | blijdschap | vrede | geduld | vriendelijkheid | goedheid | geloof | hulpvaardigheid | zelfbeheersing

(Galaten 5: 22)