meer van de geest

'Er is meer tussen hemel en aarde' is een veelgehoorde uitdrukking.

Vaak is het een uiting van verbazing over onverklaarbare gebeurtenissen en beelden.

Veel mensen zijn op zoek naar meer vervulling met de Geest.

Zij zoeken vrede en overwinning in alle situaties.

Openbaringen over de toekomst of te maken keuzes zoeken mensen ook.

De Heilige Geest wil ons daarbij inspireren.

Het is het mooiste geschenk dat God ons heeft gegeven,

omdat de Schepper van Hemel en aarde met Zijn Heilige Geest in ons woont.

Dat is een onbeschrijflijke ervaring.

Zeker als we Hem alle ruimte geven om zichzelf te openbaren.

Niet volgens onze agenda en wensen, maar volgens de openbaring van God zelf.


IN DE WOLKEN


Altijd verbonden met de Eeuwige. Iedere dag en overal. Wat een rijkdom! Dat is pas genieten...

'Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest?
Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?
Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.
Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.
Als ik zou meevliegen met de opkomende zon,
of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan
– ook daar zou U mij leiden.
Ook daar zou uw hand mij vasthouden.
Als ik me in het donker zou willen verbergen,
dan ziet U mij nog, als op klaarlichte dag.
Het donker kan mij niet voor U verbergen.
Voor U is de nacht zo licht als de dag.'
(Psalm 139: 7-12)


vruchten van de geest

liefde | blijdschap | vrede | geduld | vriendelijkheid | goedheid | geloof | hulpvaardigheid | zelfbeheersing

(Galaten 5: 22)

gaven van de geest

God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons.

Iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de ándere mensen mee te dienen.

Wijsheid | Weten | Geloof | Genezen | Wonderen | Profeteren | Geesten herkennen | Talen spreken | Talen uitleggen

OM MENSEN TE DIENEN

(1 Korinthiërs 12: 4-11)

liefde | blijdschap | vrede | geduld | vriendelijkheid | goedheid | geloof | hulpvaardigheid | zelfbeheersing

(Galaten 5: 22)